< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: עת חדשה: יהודי אירופה בעידן של תמורות כנס בינלאומי – מחווה לשמואל פיינר לרגל פרישתו לגמלאות [בר אילן / רמת גן] 18.5.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3051300/

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע”ש ישראל וגולדה קושיצקי
הקתדרה ע”ש הרש”ר הירש לחקר תנועת תורה עם דרך ארץ
הקתדרה לחקר תולדות יהדות פולין ותרבותה על שם מרסל ומריה רוט
הקתדרה ע”ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה
הקתדרה ע”ש יקותיאל וחנה קליין לחקר תולדות הרבנות בדורות האחרונים
הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילןעת חדשה: יהודי אירופה בעידן של תמורות
כנס בינלאומי – מחווה לפרופ’ שמואל פיינר לרגל פרישתו לגמלאות

יום חמישי, כ”ז באייר תשפ”ג, 18 במאי 2023
אולם בק (בניין 410, קומת הקרקע)
אוניברסיטת בר-אילן

09:00–09:30 התכנסות וכיבוד קל
09:30–11:00
ברכות
פרופ’ אריה רייך, סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע”ש קושיצקי באוניברסיטת בר-אילן
מושב ראשון
Chair: Debra Kaplan, Bar-Ilan University
Michael Meyer, Hebrew Union College: Not So Odd a Couple After All: The Rabbi and the Prime Minister
Christian Wiese, Goethe University: Conflicting Interpretations of Israel’s Mission in Human History: Moses Hess and Samuel Hirsch on Judaism and Christianity

11:00–11:30 הפסקת קפה

11:30–13:00 מושב שני
יו”ר: גרשון בקון, אוניברסיטת בר-אילן
איריס אידלסון-שיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: בין הגבול לבין הגשר: על תפקידיו של תרגום בהשכלה
דורון אברהם, אוניברסיטת בר-אילן: ״אמונה שבלב״ וסובלנות דתית: הפייטיזם הגרמני והמרת הדת של היהודים
יצחק קונפורטי, אוניברסיטת בר-אילן: היסודות התרבותיים של הציונות: היסטוריה, פוליטיקה ועיצובו של היהודי החדש

13:00–14:00 הפסקת צהריים

14:00–15:30 מושב שלישי
יו”ר: משה רוסמן, אוניברסיטת בר-אילן
נטלי ניימרק-גולדברג, חוקרת עצמאית: קול עלמה בעת חדשה: ביקורת חברתית ותודעה נשית בכתיבתה של דורותיאה מנדלסון
טובה כהן, אוניברסיטת בר-אילן: על האירוניה של תלמידות חכמים בעולם פטריארכלי: מרחל מורפורגו לפרחה (פלורה) ששון
טל קוגמן, אוניברסיטת תל אביב: “המהלך החדש”: ייצוגי בעלי חיים בספרות הילדים העברית במזרח-אירופה בחילופי המאות ה-19 וה-20

15:30–16:00 הפסקת קפה

16:00–17:30 מושב רביעי
יו”ר: אדם פרזיגר, אוניברסיטת בר-אילן
דן מכמן, אוניברסיטת בר-אילן: מקום של כבוד: יהדות הולנד במחקריו של שמואל פיינר
לילך נתנאל, אוניברסיטת בר-אילן: “מה? מי? למי? למה? ואיך?”: על כתיבת הסיפור המופלא של ההשכלה העברית
גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה: הנצחה, עבר שימושי והיסטוריוגרפיה: ייצוג דמותו של משה מנדלסון בזיכרון היהודי-גרמני

17:30–18:00 קבלת פנים

18:00–19:30 מושב חמישי – מושב חגיגי
יו”ר: ירון הראל, אוניברסיטת בר-אילן
ברכות
קימי קפלן, אוניברסיטת בר אילן, נציג המחלקה
גלילי שחר, אוניברסיטת תל אביב, נציג מכון ליאו בק ירושלים
אתנחתא מוזיקלית – אבי בר איתן (פסנתר) ועדית שמר (חליל צד)
ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
עמנואל אטקס, האוניברסיטה העברית בירושלים
דוד רודרמן, אוניברסיטת פנסילבניה
אתנחתא מוזיקלית
נעמה יגר, אוניברסיטת בר אילן, נציגת התלמידים
מירב בן-דב, נציגת המשפחה
אתנחתא מוזיקלית
דברי תודה וברכה, שמואל פיינר

הועדה האקדמית המחלקתית המארגנת

הכניסה חופשית
פרטים לקבלת מידע נוסף: 03-5318353, naama.jager@biu.ac.il

https://drive.google.com/file/d/1uT9jweBPCRqBj6z84Fmjo7EJY-ZbFTlY/view?usp=share_link

Message publisher
ד"ר נעמה יגר מרכזת הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה naama.jager@biu.ac.il
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי בניין יהדות 410, אולם בק
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added