< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות: לקראת שינוי פרדיגמה [ון ליר / ירושלים & מקוון] 10-11.5.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3050403/

שלום ישראלי-פלסטיני מבוסס שותפות: לקראת שינוי פרדיגמה
כנס בינלאומי
הכניסה חופשית בהרשמה מראש, עד לתאריך 4.5.2023 > https://bit.ly/3Hu5DC7

עשרים שנה לאחר קריסת תהליך השלום הישראלי-פלסטיני והעמקת הכיבוש וההתנחלות היהודית, מתבהרת העובדה כי פתרון שתי המדינות המבוסס על הפרדה הגיע למבוי סתום. לאור זאת עולות הצעות חדשות לפיוס ישראלי-פלסטיני ודה-קולוניזציה המבוססות על פרדיגמה חדשה של שוויון ושותפות.
בכנס ישתתפו כ-70 מומחיות ומומחים, פעילות ופעילים יהודים, פלסטינים ובינלאומיים. יוצגו ויידונו בו הצעות, ניתוחים והמשגות של שלום מבוסס שותפות, ותיבחן השפעתן על הפוליטיקה, החברה האזרחית והמחקר האקדמי.
מושבי מליאה:
תרחישי הפיוס בפלסטין/ישראל – פרופ’ אסעד גאנם, ד״ר דליה שיינדלין
ללמוד מהצלחות (יחסיות): בלגיה והאיחוד האירופי – פרופ’ פאול מגנט (הפרלמנט האירופאי), ד״ר יוסף ג’בארין
האתגרים בבניית שותפות יהודית-פלסטינית – בהשתתפות חברי/ות כנסת ופעילות ופעילים פוליטיים וחברתיים מרכזיים, ישראלים ופלסטינים
איך נראים מדעי החברה בישראל בפרדיגמה החדשה? פרופ’ אורן יפתחאל, ד״ר יעל ברדה, ד״ר אריז’ סבאע’-ח׳ורי, פרופ’ יובל פיינשטיין, ד״ר אמיר פאח׳ורי
פרדיגמת השותפות: אג’נדה מחקרית ופוליטית – ד״ר אסף דוד, ד״ר רולא הרדל, ד״ר לימור יהודה
בכנס יתקיימו 12 מושבים מקבילים בנושאים הנוגעים למודלים של שותפות; השוואות והמשגות חדשות; דת ופיוס; נזילות וקשיחות של גבולות; תפקידו של צדק מעברי; תמורות תחת כיבוש מתמשך; נקודות עיוורון; בניית שותפות מהשטח; שותפות דו-לאומית במרחב האזרחות הישראלית; זיכרון, הכרה ודמיון פוליטי; שותפות במרחב וייצוגיו; הגיונות חינוכיים ותרבותיים.
הכנס יתקיים בשפה העברית ומרבית ההרצאות יתורגמו סימולטנית לאנגלית.

ועדת ההיגוי: לימור יהודה, אמיר פאח’ורי, אסף דוד, רולא הרדל, אורן יפתחאל, יעל ברדה
לפרטים נוספים
nogaf@vanleer.org.il

כניסה בהרשמה מראש

bit.ly/3Ldbehi

* (vanleerinst)

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added