< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: שני קולות: מידע ומתודולוגיה: כנס מחקר וארכיונים [אונ חיפה / חיפה] 15.5.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3041701/

בשני קולות: מידע ומתודולוגיה: כנס מחקר וארכיונים

המכון ע"ש גוטליב שומאכר, אוניברסיטת חיפה וארכיון העיר חיפה

15 במאי 2023

סדר יום

1000-0930: התכנסות
1015-1000: ברכות: ד"ר אסף זלצר, מכון שומאכר; ד"ר שולי לינדר-ירקוני, ארכיון העיר חיפה.

1145-1015: מושב ראשון
יו"ר: ד"ר אסף זלצר

ד"ר משה מוסק (לשעבר מנהל גנזך המדינה ויו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע): "עם תרמיל ועם מקל בשדות עמק יזרעאל" – ראשית הארכיונאות המקומית בישראל
ד"ר יוחאי בן גדליה, הספרייה הלאומית: תמורות ביחסי ארכיונאי-חוקר בעידן הדיגיטלי
ד"ר עדי פורטוגז, ארכיון בן גוריון, שדה בוקר : "להוציא את הארכיון החוצה – יעדים ולבטים בדרך להקמתו של אולם התצוגה של ארכיון בן-גוריון".

1330-1200: מושב שני
יו"ר: ד"ר ענת קדרון

פרופ' ארנון גולן ,אוניברסיטת חיפה: הארכיון והעיר – הארכיון כמקור עיקרי לכתיבת ההיסטוריה של תל אביב.

ד"ר אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה ומכון שומאכר: האם בארכיון העיר אמצא את האגודה?: סיפורה של האגודה להשתלמות במדע

צבי תדמור, הדס אביבי, ארכיון רחובות: בניית מפות של התפתחות מושבה על פי מאפיינים פיזיים וחברתיים

1415-1330: הפסקת צהרים

1445-1415: ארכיון שומאכר: סיור והצגה

1630-1500: מושב שלישי
יו"ר: ד"ר שולי לינדר ירקוני

ד"ר חנה ספרן, מרכז פמיניסטי חיפה: הארכיון הצומח מן השטח: לאסוף היסטוריה פמיניסטית

ד"ר דותן ברום, אוניברסיטת חיפה: רשימות ורודות ופוליטיקה של נראות: מחשבות על הארכיון הקווירי תחת משטר הומופובי.

רוז אביגיל פלדמן, דניאל הורוביץ, העמותה למחקר גנאולוגי בישראל: חקר מקרה של בוחר למועצה באמצעות מאגרים גנאלוגיים

מפרסם ההודעה
ענת קדרון kidrone@gmail.com
כתובת מלאה
מכון שומאכר, רחוב קלר 2, מרכז הכרמל חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה