< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ** נדחה ** יום עיון: האם וכיצד שינתה מלחמת יום הכיפורים את החברה והכלכלה בישראל? כנס מחקרי [יד בן צבי / ירושלים] 29.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3032609/

הכנס נדחה למועד אחר

האם וכיצד שינתה מלחמת יום הכיפורים את החברה והכלכלה בישראל?

יום רביעי/ 29.3.23, ז' בניסן תשפ"ג/ 10:00-16:00

כנס מחקרי

צריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי

 

9:40 – 10:00 התכנסות

10:00 – 10:10 דברי ברכה

10:10 – 11:30 מושב ראשון: שינויים מבניים בכלכלת ישראל בשנות ה-70 לאחר מלחמת יום כיפור והשפעתן על החברה בישראל

מתדיינים:

– יוסי זעירא – החרפת הסכסוך הישראלי-ערבי והמשבר הפיסקלי

– אבי שמחון – איך מלחמת יום כיפור ומה שבא אחריה אילצו אותנו לנטוש את הכלכלה המתוכננת

11:30 – 11:40 הפסקה

11:40 – 13:00 מושב שני: תוכניות ורפורמות כלכליות לאחר מלחמת יום הכיפורים

מתדיינים:

– עמרי זגן – התוכנית הכלכלית החדשה של 1974

– יאיר ברק – רפורמת מס ההכנסה (1975) ויצירת מע"מ (1976) – רפורמות מס באוריינטציה חברתית

– אמנון נויבך – תכנית הייצוב של 1985 מנקודת מבט אישית

13:00–13:30 הפסקת צהריים

13:30 – 14:30 מושב שלישי: חברה וכלכלה

מתדיינים:

– עודד היילברונר – תרבויות צעירים תחת התנאים הכלכליים החברתיים של שנות ה-70 בעולם ובישראל

– אורי כהן – היחסים האתנו-מעמדיים בשנות ה-70 בתחום ההשכלה גבוהה

14:30 – 15:15 דיון וסיכום: שיתופי פעולה מחקריים ותוצרים

 

בהרשמה מראש/ לפרטים נוספים ולהרשמה: ניקולאי 054-6503595/ niko@ybz.org.il

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה