< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר מחלקתי: שופטים כמספרים: צדק נרטיבי בפסקי דין (יונתן יובל) [בר אילן / רמת גן] 28.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3032608/

קולוקוויום בר אילן ללימודי פרשנות ותרבות, ״שופטים כמספרים: צדק נרטיבי בפסקי דין״ – פרופ’ יונתן יובל אוניברסיטת חיפה, יום שלישי, 28 במרץ, 2023 ו׳ בניסן תשפ"ג, שעה 14:00 בניין 507, אולם 7 באוניברסיטת בר-אילן

להצטרפות או הסרה מרשימת התפוצה של קולוקוויום פרשנות ותרבות: Assaf.uzan@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, בניין 507 אולם 7 (אודטוריום)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה