< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: קרל מרקס: לביקורת הכלכלה המדינית - מבוא והקדמה. ערב עיון לתרגום החדש [ון ליר / ירושלים] 3.4.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3032505/

קרל מרקס: לביקורת הכלכלה המדינית – מבוא והקדמה

ערב דיון לכבוד צאת התרגום החדש לעברית

 

להרשמה > bit.ly/40t1ghP

תרגום, פתח דבר והערות: ד"ר טל מאיר גלעדי (הוצאת מאגנס, 2022)

 

בהשתתפות

דובר ויו"ר: פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן ומרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים

פרופ’ גדעון פרוידנטל, אוניברסיטת תל אביב

ד”ר ענת מטר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר טל מאיר גלעדי, האוניברסיטה העברית בירושלים

bit.ly/3Z3UNZH

3.4.23, 19:00-17:00

* (vanleerinst) 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה