< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב השקה: גיליון תיאוריה וביקורת בנושא: אנתרופוקן בישראל/פלסטין [תל אביב] 26.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031808/

אנתרופוקן בישראל/פלסטין

 

ערב השקה לגיליון 57 של תיאוריה וביקורת בנושא אתגר האנתרופוקן

 

ת"א תרבות, קריית המלאכה, שביל המרץ 6, תל אביב

 

דברי פתיחה: עורכי הגיליון: ד"ר עפרי אילני, ד"ר חגי בועז וד"ר שאול סתר

שיחות קצרות על אתגר האנתרופוקן הגלובלי מנקודת מבט מקומית:

ד"ר נתליה גוטקובסקי

ד"ר מירי לביא

ד"ר ראמז עיד

פרופ' עמית צורן

ד"ר מתן קמינר

bit.ly/3Taewp2

 

ת"א תרבות, קריית המלאכה, שביל המרץ 6, תל אביב

26.3.23, 21:00-19:00

  (vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
ת"א תרבות, קריית המלאכה, שביל המרץ 6, תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה