< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // רב-שיח: האקלים הפוליטי הנוכחי ומערכת הבריאות [ון ליר / ירושלים & מקוון] 12.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031110/

האקלים הפוליטי הנוכחי ומערכת הבריאות

רב-שיח

הכניסה לאולם בהרשמה מראש

צפייה חופשית בשידור הישיר

https://www.vanleer.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%d7%91%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%97%d7%99-%d7%95%d7%9e/

אנו נמצאים כעת במשבר חסר תקדים כמעט בכל תחומי החיים בישראל, ובמרכזם המהפכה המשטרית וכן העוינות למערכת המשפט, למומחים ולגופי מומחיות שונים. גם מערכת הבריאות מצויה בעין הסערה בימים אלה. האיום הוא נורמטיבי: נדמה שעצם הערכים שמערכת הבריאות הציבורית מושתתת עליהם נמצאים תחת מתקפה.

עיקר כוחה של מערכת הבריאות הישראלית נובע מהתשתית המוסדית הציבורית החזקה שלה שנוצרה לפני מאה שנים. יתרונה של מערכת זאת בא לידי ביטוי ביכולת הארגונית הגבוהה שלה להתמודד עם מגפת הקורונה. המחויבות לכלל הציבור הישראלי משתקפת גם בכיסוי ביטוחי רחב יחסית.

אומנם מערכת הבריאות אינה מושלמת ואפשר לצעוד עוד קדימה בכל הקשור בשוויון ובסל הטיפולים המוצע, אך האידיאולוגיה הנוכחית שממשלת נתניהו מאמצת חותרת תחת כל הבסיסים הנורמטיביים והמוסדיים של מערכת הבריאות. כך למשל, כוחה הלא מרוסן של הממשלה, והקטנת היכולת של המערכת המשפטית להציב לה בלמים, עלולים לפגוע בשוויון הטיפול.

לקריאת המאמר כיצד משפיע האקלים הפוליטי על מערכת הבריאות? bit.ly/3EYp8S8

12.3.23, 20:30-19:00

bit.ly/3ZBzC1u

 (vanleerinst)

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה