< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: בין שמרנות, קידמה, ניהיליזם ופשט: משבר הפרשנות המתמשך בארכיאולוגיה המקראית (אהרון מאיר) [בר אילן / רמת גן] 14.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031101/

קולוקוויום בר אילן ללימודי פרשנות ותרבות

שמח לארח את פרופ׳ אהרון מאיר.

שם ההרצאה: ״בין שמרנות, קידמה, ניהיליזם ופשט: משבר הפרשנות המתמשך בארכיאולוגיה המקראית״.

יום שלישי 14.3.23 בשעה 14:00 בניין 905 אולם 62.

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
בניין 905, אולם 62 באוניברסיטת בר-אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה