< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: ברית המילה בקרב יהודי גרמניה בראשית העת החדשה: טקס, מנהג, וחפץ (שלום צבר) [בר אילן / רמת גן] 15.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3031013/

אוניברסיטת בר אילן

הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש קושיצקי

 

הנכם מוזמנים להרצאה השנתית של הקתדרה לתולדות היהודים בגרמניה בשיתוף הקולוקוויום של המחלקה לתולדות ישראל

 

פרופ' שלום צבר

(האוניברסיטה העברית בירושלים):

ברית המילה בקרב יהודי גרמניה בראשית העת החדשה: טקס, מנהג, וחפץ 

 

הנחייה: פרופ' שמואל פיינר, ראש הקתדרה

 

יום רביעי | כ"ב באדר תשפ"ג | 15.03.2023| 13:30-12:00 | אולם בק, בניין יהדות 410

 

https://drive.google.com/file/d/1FT0vD7dOuKhwKepkRG1jQQE7bwHNvJgz/view?usp=sharing

 

מפרסם ההודעה
ד"ר נעמה יגר מרכזת הקתדרה ע"ש בראון לתולדות היהודים בגרמניה naama.jager@biu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה