< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: היו זמנים: על שעונים ואנשים בשלהי התקופה העוסמאנית (אבנר וישניצר) (סדרת סלון פולונסקי) [ון ליר / מקוון] 9.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030603/

היו זמנים: על שעונים ואנשים בשלהי התקופה העוסמאנית
סלון פולונסקי
יום חמישי | 09.03.23 | בשעה 18:00
שיחה עם פרופסור אבנר וישניצר, אוניברסיטת תל אביב
מארח: ד"ר דותן הלוי, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

מה הקשר בין שעונים לרגשות, ובין זמן לכוח? מהי המשמעות החברתית והפוליטית של הַמְתָּנָה? כיצד השפיעו טכנולוגיות מודרניות כמו הרכבת וספינת הקיטור על מוסכמות של דייקנות ואיחור? ומתי התחיל מישהו לקבוע עבורנו מהי השעה ובאיזה אופן?
בספרו החדש, היו זמנים: על שעונים ואנשים בשלהי התקופה העוסמאנית (מאגנס, 2022) אבנר וישניצר מנתח את "תרבות הזמן" של האימפריה העוסמאנית המאוחרת ועוקב אחר השתנותה משלהי המאה השמונה-עשרה ועד הקמתה של הרפובליקה הטורקית. על רקע התמורות המהירות שהתחוללו באזור באותה תקופה החלו גופים שונים של המדינה העוסמאנית להכפיף את שגרת העבודה ללוחות זמנים ושעונים מכניים כדי להשיג רמות גבוהות יותר של שליטה, סדירות ויעילות. רשת זמן חדשה החלה נפרסת בהדרגה מאתרים מדינתיים כמו בסיסי צבא, משרדי ממשלה ובתי ספר אל צירי התנועה ומרכזי הערים, והכפיפה מספרים גדלים והולכים של אנשים לזמן שעון ולמוסכמות חדשות שנקשרו בו. שינויים אלה, בתורם, עוררו לעיתים קשיים, מתחים ואף התנגדות שהיו קשורים לא רק בחיי המעשה אלא גם בשאלות של זהות, אידיאולוגיה ואוריינטציה תרבותית. השעונים של ראשית המאה העשרים הראו אפוא זמן עוסמאני, על כל מורכבותו.
אבנר וישניצר הוא חבר סגל בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. הוא עוסק בהיסטוריה חברתית ותרבותית של האימפריה העוסמאנית המאוחרת. היו זמנים יצא במקור בהוצאת אוניברסיטת שיקגו ב-2015 ובטורקית ב-2019. ספרו השני, As Night Falls: Eighteenth-Century Ottoman Cities after Dark, יצא בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג' ב-2021 ומהדורה טורקית של הספר ראתה אור זה עתה.
סלון פולונסקי הוא פלטפורמה פומבית דיגיטלית במכון ון ליר בירושלים. עמיתי האקדמיה ע"ש פולונסקי ובוגריה יארחו אנשי אקדמיה מעוררי השראה ובעלי שם עולמי, וידונו עימם ברעיונות חדשים ובמחקרים פורצי דרך במגוון תחומי ידע במדעי הרוח והחברה.

bit.ly/3Sk6sS6

* (סלונפול)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה