< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: השקת המרכז למדעי הרוח והחברה הדיגיטליים של האוניברסיטה הפתוחה [רעננה] 13.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030502/

בתוכנית

9:00     התכנסות, כיבוד חגיגי וצפייה במיצבים של האמנית לוקייה אלוואנו

9:30     ברכות ודברי פתיחה

פרופ' מימי איזנשטדט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, ראשת המרח"ב הדיגיטלי

9:40     נשים, גברים ומה שמשתנה עם השנים – מה נוכל ללמוד ממחקר חישובי בספרות העברית?

פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

ד"ר אבי שמידמן, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

10:00   חדשנות על-תחומית במרח"ב דיגיטלי

ד"ר אלישי עזרא צור, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

10:20   ימי הביניים הדיגיטליים: האם האינטרנט הולך ונעלם?

פרופ' ענת בן דוד, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

10:45   הפסקת קפה

11:00   אמנות במציאות מדומה: אסתטיקה ואתגרים טכנולוגיים

ד"ר חוה אלדובי, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, בשיחה עם האמנית לוקייה אלוואנו (השיחה תתקיים באנגלית)

11:40   המשך צפייה במיצבים של האמנית לוקייה אלוואנו

מנחה: דפנה קניג, מנהלת המרח"ב הדיגיטלי

שלושה מיצבים של לוקייה אלוואנו, אמנית בין-לאומית מובילה, יהיו זמינים לצפייה במהלך האירוע. אלוואנו עושה שימוש בווידאו אימרסיבי ב-360 מעלות ועוסקת בנושאים פוליטיים-חברתיים עכשוויים באופן חריף ונוקב. המיצבים מוצגים בגלריית האוניברס

דפנה קניג

daphnak@openu.ac.il

יטה הפתוחה ובחנות למדא.

https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=7212306

מפרסם ההודעה
דפנה קניג מנהלת המרח"ב הדיגיטלי האוניברסיטה הפתוחה daphnak@openu.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה, רעננה, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה