< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / מפגש: משברי הגירה (סדרת בשערי האקדמיה - משברים) [האקדמיה למדעים / ירושלים & מקוון] 29.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030501/

בנושא "משברי הגירה"

 

פרופ׳ גור אלרואי, רקטור אוניברסיטת חיפה, ירצה על "משפחה במשבר: ההגירה היהודית בסוף המאה התשע –עשרה ובמחצית הראשונה של המאה העשרים"

 

פרופ׳ גליה צבר, אוניברסיטת תל אביב, תרצה על "תובנות מרכזיות על הגירה ופליטות במאה העשרים ואחת"

יושב ראש ובן שיח: פרופ' ישראל ברטל, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

המפגש יתקיים ביום רביעי ז' בניסן תשפ"ג, 29 במרס 2023, בשעות 19:00 – 20:30

בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43, ירושלים וכן ישודר בשידור חי באתר האקדמיה

 

הכניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש

לפרטים נוספים ולהרשמה: https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22646

https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22646

 

 הכניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש | מספר המקומות באולם מוגבל

(אקדמיהתשפגמשברים)

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כיכר אלברט איינשטיין, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה