< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס ירושלים השני למחקרי שמרנות [ירושלים] 21.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3030401/

נס ירושלים השני למחקרי שמרנות של מכון ארגמן

 

יום שלישי | כ"ח באדר תשפ"ג | 21.3.23

 

כנס ירושלים השני של מכון ארגמן יעסוק השנה בארבעה מנושאי הליבה של פעילות המכון:

מחשבה מדינית, ציונות, משפט וכלכלה.

 

9:45 התכנסות

10:15 דברי פתיחה:

מר עמיעד כהן | מנכ"ל קרן תקווה

מר תום זיו | ראש מכון ארגמן

 

10:30 מושב מחשבה מדינית

מנחה: מר יובל סימן טוב

בין קידמה תנ"כית לאוטופיזם מדיני

ד"ר רפאל בן לוי | מכון ארגמן ואוניברסיטת חיפה

משפט הטבע והניאו־שמרנות הדתית בארצות הברית

מר יצחק מור | האוניברסיטה העברית

מינימום מקסימלי: הביקורת על המרחב הפוליטי הליברלי

ד"ר לילך בן צבי | מכון הרטמן

 

12:00 ארוחת צהריים

 

13:00 מושב משפטים

מנחה : גב' שירה מלמד

חריגה מסמכות: פרדיגמה חדשה להבנה וביקורת של אקטיביזם שיפוטי

עו"ד יונתן גרין | הפורום הישראלי למשפט וחירות

"שלטון החוק" בישראל: גלגולו של מושג

מר מתנאל בראלי | מכון ארגמן

תאולוגיית שומרי החוקה

עו"ד דוד פטר | פורום קהלת

 

14:30 הפסקה

 

15:00 מושב ציונות והיסטוריה, מוקדש לזכרו של ד"ר צבי צמרת ז"ל

מנחה : ד"ר יואב שורק

גשר בין הצמרות – צבי צמרת ותפיסתו המגשרת פערים בתחום הדתי, הפוליטי ובמחקר ההיסטורי

ד"ר אבי פיקאר | אוניברסיטת בר אילן

כיבוד המוסדות הנבחרים – מהות הציונות

ד"ר גדעון חזן | מכון ארגמן

אתגר החינוך הממלכתי ־ ציוני בעידן הפוסט־מודרניסטי

ד"ר טל גרינפלד

 

16:30 הפסקה

 

17:00 פאנל – החרדים וכלכלת ישראל: מאין ולאן?

מנחה: הרב עו"ד יהושע פפר

ד"ר גלעד מלאך | המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר שגיא ברמק | מכון ארגמן

גב' מעיין מאיר | קרן תקווה

 

18:30 ארוחת ערב

 

19:30 ההרצאה השנתית השנייה ע"ש פרופ' אליעזר שביד ז"ל

ישראל, אלוהים וציונות: מבט פסיכו ־ היסטורי

ד"ר דרור אידר | שגריר ישראל באיטליה לשעבר

 

הכנס יתקיים באולם הכנסים של מכון ארגמן: ירושלים, אהליאב 5, קומה 10 | לפרטים: info@argaman.institute

https://argaman.institute/annual_lecture_2023/?mc_cid=09d9495e80&mc_eid=76453e94d1

 

מפרסם ההודעה
אלירז חזן argaman2021@gmail.com
כתובת מלאה
מכון ארגמן, אהליאב, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה