< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / יום עיון: מסע לתרבויות היהודים: מחווה לפרופסור דוד מלכיאל לרגל פרישתו לגימלאות [בר אילן / רמת גן] 21.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3022500/

כנס הוקרה

מסע לתרבויות היהודים: מחווה לפרופ׳ דוד מלכיאל לרגל פרישתו לגמלאות

21.03.2023, כ"ח באדר תשפ"ג

אוניברסיטת בר-אילן, אולם בק (בניין 410, קומת הקרקע)

 

10:30 – 11:00: התכנסות וכיבוד קל

 

11:00 – 11:15: ברכות

פרופ׳ עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו.

 

11:15 – 12:45: מושב ראשון – תרבות, שפה וחומר ברפובליקות האיטלקיות.

יו"ר: פרופ' מירי אליאב-פלדון, אוניברסיטת תל-אביב.

 

פרופ׳ בנימין ארבל, אוניברסיטת תל-אביב.

צוואות כחלון לעולמן של נשים יהודיות בכרתים הוונציאנית (מאות 16-15).

 

פרופ׳ קלאודיה רוזנצווייג, אוניברסיטת בר-אילן.

The Languages of Ashkenazi Jewry in Italy during the Renaissance.

 

פרופ׳ אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה.

דפים בודדים מודפסים באקולוגיה התרבותית של יהודי איטליה במאות 18-16.

 

12:45 – 13:50: הפסקת צהריים.

 

13:50 – 14:00: ברכות

פרופ׳ שמואל פיינר, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ויו"ר החברה ההיסטורית הישראלית.

 

14:00 – 15:30: מושב שני – מעולמה של העִילִית היהודית: הלכה, חברה ונדודים.

יו"ר: פרופ' שמואל פיינר, אוניברסיטת בר-אילן.

 

פרופ׳ אברהם (רמי) ריינר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

מנרבונא למלאון – על חכם נודד כסוכן תרבות: ר׳ משולם בן נתן כמקרה מבחן.

 

פרופ׳ חיים (ג׳יי) ברקוביץ, אוניברסיטת מסצ׳וסטס, האוניברסיטה העברית בירושלים.

חשיבה משפטית בפסיקה האשכנזית של העת החדשה המוקדמת:  דיני משפחה בפרספקטיבה חברתית ופוליטית.

 

פרופ׳ אשר סלה, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים.

מסעותיו של משה חיים קאפסוטו: יהודי בחצר משפחת מדיצ'י בין שבתאות לנאורות.

 

15:30 – 15:45: הפסקת קפה.

 

15:45 – 16:00: ברכות

פרופ׳ אריה רייך, סגן רקטור אוניברסיטת בר-אילן.

 

16:00 – 17:30: מושב שלישי – ייצוגים בעת החדשה המוקדמת: נשיות, אתניות,  והתחזות.

יו"ר: פרופ' מרים פרנקל, האוניברסיטה העברית בירושלים, ראשת מכון בן-צבי.

 

פרופ׳ משה רוסמן, אוניברסיטת בר-אילן.

טיבה של אשה: ר' בנימין סלניק מול רבקה טיקטינר ולאה הורוויץ.

 

פרופ׳ מרים בודיאן, אוניברסיטת טקסס.

“Negros, Indios, and Tudescos”: The Ethnographic Imagination of the Portuguese Jews.

 

ד״ר מנשה ענזי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

התחזות, תנועה במרחב ותימן של המאה השמונה־עשרה.

 

17:30 – 17:45  דברי סיום.

פרופ׳ דוד מלכיאל, המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן.

 

הוועדה האקדמית המארגנת: פרופ' דברה קפלן (יו"ר), ד"ר דותן ארד, ד"ר יוסי ישראלי

 

מפרסם ההודעה
פרופ' דוד מלכיאל המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן david.malkiel@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, אולם בק, קומת קרקע, בנין 410
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה