< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: ארוכה הדרך לחרות: מאסר וגלות בימי המנדט [בר אילן / רמת גן] 28.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3021803/

ארוכה הדרך לחרות: מאסר וגלות בימי המנדט
לציון 75 שנים לבריחה מכלא ירושלים

28 בפברואר 2023, אולם בק ( בניין 410) אוניברסיטת בר אילן

12:00-12:15
מנחה: מר איציק שמחון, מנכ"ל ברית חיילי האצ"ל
ברכות:
מר יגאל ברנד, מנכ"ל ההנהגה העולמית של בית"ר
מר יאיר שטרן, יו"ר העמותה להנצחת מורשת לח"י
מר שלמה גולדהור, יו"ר ברית חיילי האצ"ל
12:15-13:30 – המלחמה בטרור- הזווית הבריטית
יו"ר: ד"ר אבי פיקאר
ד"ר שלומי שטרית: "בשירות הוד מלכותו"- כוחות הביטחון הבריטים והלוחמה בחתרנות ובטרור בארץ ישראל
ד"ר אלדד חרובי: הבולשת הבריטית במאבק נגד ארגוני המחתרת בארץ ישראל
מר עמרי שבתאי: מערכת הכליאה הבריטית בפלשתינה בין פשיעה להתקוממות

14:00-15:15- "הם לא ישברו אותנו" – אסירי המרד
יו"ר: ד"ר שלומי שטרית
ד"ר חן-ציון ניות: בתי המשפט כחזית במרד האצ"ל נגד הבריטים
ד"ר נעמה טייטלבאום: "אבא גר בתיבת הדואר": גולי אפריקה, העורף ואלו שנשארו מאחור
מר אביחי אברהם: בשביל הבריחה: כך ברחנו (או ניסינו) לחזית

15:30-16:45 – מגרש הרוסים פינת בית לחם
יו"ר: ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא
ד"ר חגית כהן : חוויות הכליאה של אסירות קומוניסטיות ורוויזיוניסטיות בכלא בית לחם
פרופ' בת שבע מרגלית שטרן: הראשונה בציון: סיפורה של המסתערבת רחל חבשוש (אוהבת-עמי)
ד"ר יצחק פס: סולידריות מאחורי הסורגים: עימותים, שביתות וגם כמה מלשינות

16:55-18:00 – ונזכור את כולם
מנחה: עו"ד אלעד פופוביץ, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי בישראל
גב' מירי יהלום, ארכיון מכון ז'בוטינסקי: מתעדים את החיים בכבלים: חיי הגולים בעין הארכיון
מר יורם תמיר, מנהל מוזיאון אסירי המחתרות – ירושלים: "בין הקהל למחקר", מקומו של האוצר באתר המורשת
מר פלג לוי, מיזם תולדות ישראל לתיעוד דור תש"ח: הגלות והמאסר כחלק מהביוגרפיה (מתוך התיעוד בע"פ)

https://www.facebook.com/photo?fbid=932252954848906&set=a.696771761730361

 

מפרסם ההודעה
ד"ר איציק פס המרכז לחקר האישה ביהדות אוניברסיטת בר אילן passizik@gmail.com
כתובת מלאה
אולם בק ( בניין 410) אוניברסיטת בר אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה