< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / השקת ספר: מומחית בספונג'ולוגיה" – עוזרות בית ומנקות בספרות העברית (דינה חרובי ומימי חסקין) [ספריית חברה / אונ ת"א] 20.3.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3021702/

המרצות:

ד"ר דינה חרובי – חוקרת ספרות ומגדר ומרצה בחוג לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב

ד"ר מימי חסקין- חוקרת ספרות, מרצה בסמינר הקיבוצים ומדריכת טיולים ספרותיים

מבט חשוב והכרחי המעניק קול מושכל, בלתי מתפשר, היסטורי ושלם לעובדות משק הבית, לעוזרות הבית, לשרתות, והמציב אותן לעיני הקוראת כפי שהן: נשים משוסעות.

מנקות/מלוכלכות, שקופות/מסומנות, זרות/מבויתות, אפסיות/שימושיות. נשים שנקרעות מכל צד, בכל תקופה, החיות ומתפקדות במתח חונק; "כלי ריק" ומלא.
 – לאה איני

ספרן של מימי חסקין ודינה חרובי פורש דיון מרתק ומקורי במקומה של עוזרת הבית בשיח הספרות העברית. באמצעות הצלבה מתוחכמת של זהויות מגדריות, מעמדיות, לאומיות ואתניות, הן חושפות את הדרכים המגוונות שבאמצעותן פועלים מנגנוני כוח ספרותיים בכינונה של סטראוטיפיות מדוכאת ומודרת.

קפדנותו של הניתוח הביקורתי של הזהות התימנית, הרוסית והערבית של עוזרת הבית חושפת את דכאנותם של טקסטים הגמוניים, שבעודם מפגינים רגישות ואמפתיה הם חוזרים ומשכפלים את הסטראוטיפ. חשיבותו הרבה של הספר ניכרת גם ביכולתו להצביע בזהירות רבה על הדרכים שבהן מייצרת הספרות קולות של מחאה והתנגדות לדיכוי באמצעות השתקה.
 – חנן חבר, אוניברסיטת ייל

ההרצאה תתקיים ביום ב', 20.3, בשעה 17:00 בספרייה.

https://soclib.tau.ac.il/events/Maids

מפרסם ההודעה
שלומית גולן, מדור ייעוץ והדרכה, הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב shlomitgo@tauex.tau.ac.il 03-6409537
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה