< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: השקת מחקר - הר הבית/אל-אקצא: לקראת אובדן שליטה? (אמנון רמון) [מכון ירושלים / ירושלים] 1.3.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3021210/

בשנים האחרונות השתנתה המדיניות הישראלית בהר הבית. המרכיב המרכזי שקבעו משה דיין והממשלה ב-1967 במסגרת ה”סטטוס קוו” – איסור על תפילת יהודים בהר הבית – הולך ומשתנה לנגד עינינו. מספר העולים היהודים העולים להר גדל ושורה של טקסים דתיים (ובתוכם תפילה ושיעורי תורה) מעצבים בהדרגה מציאות חדשה בהר. שינויים אלה משפעים גם על מדיניות המשטרה והרשויות הישראליות כלפי העולים היהודים ופעילותם הפולחנית בהר.

השינוי מבטא תהליכי עומק שמתחוללים בציבור היהודי, ובעיקר הדתי־לאומי, ביחס למקומם של הר הבית והמקדש בתודעה ובפרקטיקה הדתית, והוא עומד בניגוד חריף לעמדת הרבנות הראשית והפוסקים החרדים החשובים האוסרים עליית יהודים להר. במקביל חלים שינויים גם בצד המוסלמי: השפעתם של הממסד הירדני, נציגי הרשות הפלסטינית וראשי הווקף על הנעשה בהר הבית/אל־אקצא יורדת, ומתחזק כוחם של המזרח־ירושלמים וגורמים מקומיים שונים הפועלים ״מלמטה״.

בערב העיון יציג חוקר המכון, ד”ר אמנון רמון, את מחקרו על השינויים, התהליכים והמגמות שהתרחשו בהר הבית משנת 2015 ועד ימינו. לאחר הצגת מחקרו של ד”ר רמון, יתכנס פאנל של חוקרים וחוקרות שתחום מומחיותם קשור לנושא. דוברי ודוברות הפאנל יציעו פרשנויות אפשריות לשינויים המתרחשים ולהשלכותיהם בזירה המקומית, המזרח-תיכונית והבין-לאומית.

ערב העיון יתקיים בתאריך ה-1.3.23 בשעה 19:00-17:00 במכון ירושלים למחקרי מדיניות (רחוב רד”ק 20, ירושלים)

הכניסה חופשית בהרשמה מראש

http://bit.ly/40vdirO

Message publisher
נועם שני noams@jerusaleminstitute.org.il
Full address
מכון ירושלים לחקר ישראל, רד"ק 20, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added