< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

חדשות, שיתוף הקהילה, שונות // חדשות טובות מהאי.אר.סי (קונסוליטור) ועוד

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3020100/

שלום לכולם
בניגוד לתיאור האוצר את האקדמיה הישראלית. הנה נתונים "קשים" 
 
חוקרים ישראלים שוב ושוב זוכים במענקי מחקר תחרותיים ויוקרתיים. מענקי האי.אר.סי.
במחזור קונסולידטור האחרון זכו 24 מתוך 7.5 אחוזים מכלל המענקים. זכיות לנפש הגבוהות באירופה להבנתי. מקום רביעי במספר המוחלט של המענקים.
האונ' העברית 6 מענקים
וויצמן 6 מענקים
טכניון 5 מענקים
תל-אביב 5 מענקים
חיפה 2 מענקים.
סטיסטיקה כלליתכאן.
 
שמות הזוכים והזוכות הישראלים בעמוד 7 ו 8 בקישור זה
 
אבל אני לא רק מתבשם בהצלחות. אני גם מזכיר שהדרך קדימה היום היא השקעה בעתודה המחקרית במדעי החברה והרוח. מלגות מחיה, ארוכות טווח החל מסיום התואר הראשון. תוכנית הוראה ייעודית למחקר החל מסיום התואר השני
אם תרצו אין זו אגדה. העתיד של ישראל הוא במדעי החברה והרוח. לא רק בהייטק. התרומה של עובד סוציאלי או מורה לא מוערכת נכון. כי היא מחושבת לא על פי תרומה אלא על פי תגמול שהוא כל כולו החלטה פוליטית.
ומכאן. צריך להעלות את שכר עובדי הרווחה והחינוך ולפצות אותנו. אם לא עכשיו אימתי?
בברכה
דוד
תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה