< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / ערב השקה: משקופות לנראות [ון ליר / ירושלים & מקוון] 8.2.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3012700/

משקופות לנראות

ערב עיון לכבוד צאתו של גיליון מיוחד של סוציולוגיה ישראלית בנושא "עבודות שקופות"

הכניסה לאולם בהרשמה מראש בדף האירוע

צפייה חופשית בשידור הישיר

 

המושג "עבודה שקופה" מתאר מגוון עצום של פעולות שנעשות בעיקר על ידי נשים, בישראל ובחברות רבות בעולם, ללא הכרה וללא תגמול. הצורך בדיון מחקרי וציבורי — והשאיפה לשנות מצב זה — הם העומדים בבסיס הפרויקט "עבודות שקופות", שראשיתו בקבוצת דיון ובסדרת מחקרים שנעשו במכון ון ליר בירושלים בשנים 2015–2020, והמשכו בגיליון זה.

לכבוד צאת הגיליון המיוחד של סוציולוגיה ישראלית בעריכת פרופ' חנה הרצוג וד"ר עמית קפלן, נקיים ערב עיון לציבור הרחב.

באירוע יוצגו הידע והמחקרים שפורסמו בגיליון ובפרויקט הרחב של "עבודות שקופות", כדי לחשוב באילו אופנים אפשר לקדם את המחשבה, המחקר, הפעולה והמדיניות בנושא.

ערב העיון יורכב משני מושבים: המושב הראשון יעסוק בכוח האנליטי והפוליטי של המושג "עבודות שקופות" ובאתגרים שהוא מציב למחשבה פמיניסטית; במושב השני יבחנו כיווני פעולה ומדיניות הנגזרים מההמשגה של עבודה שקופה ומממצאי המחקרים בנושא.

8.2.23, 19:30-17:00  כניסה בהרשמה מראש

https://bit.ly/3H4aQ3S

* (vanleerinst) 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה