< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / שיחה: דפוסים של נתינה: שיחה בין פונדקאיות לתורמי/ות איברים [ון ליר / ירושלים] 29.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3011202/

דפוסים של נתינה: שיחה בין פונדקאיות לתורמי/ות איברים

שיחה |

הכניסה לאולם בהרשמה מראש > https://bit.ly/3vr3ukl

מהי נתינה יוצאת דופן? פונדקאיות ותורמי/ות כליה שבחרו לתת לאנשים שלא הכירו לפני כן מציגים תשובה אפשרית. גם פונדקאיות וגם תורמי/ות כליה התנדבו להקריב מגופם לטובת מהלך משנה חיים של זרים וזרות. בישראל, שתי צורות הנתינה הללו הן דפוס הולך ומתרחב: יותר ויותר נשים מחליטות להיות פונדקאיות ושיעור משמעותי מתרומות האיברים מאנשים חיים מגיע מתורמים ללא קשר ישיר עם הממתינים להשתלה.

האם העובדה שפונדקאות מתקיימת במסגרת הסכם בין הצדדים ותרומת כליה לא, מפרידה בין שתי הקבוצות? על אף ההבדלים הבולטים בין שתי הפרקטיקות, אנו סבורים שקיים דמיון רב בין שני סוגי הנתינה הללו ושאלות הנוגעות למוטיבציה לעזור, מערכת היחסים עם המקבלים, אמונה, סולידריות ואלטרואיזם משותפות לשתיהן.

על מנת לברר את הדמיון והשוני בין שתי הקבוצות, מכון ון ליר שמח להזמין לרב שיח בין פונדקאיות ותורמי איברים.

 

בהשתתפות

רבקה שגיא, ברק כפרי, יעל אור-לי, רננה קריסטל, מאיה ניסן, ניצן ברזילי-זף, גבי רביבו

בהנחיית

ד”ר חגי בועז, אורית הורוביץ בר-עם

29.1.23, 20:30-19:00

 

https://bit.ly/3Q3A7hl

* (vanleerinst) 

Message publisher
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
Full address
מכון ון ליר בירושלים - The Van Leer Jerusalem Institute, ז'בוטינסקי, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added