< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספר: התנועה הרפורמית בישראל: מבטים על זהות ועל קהילה (אלעזר בן־לולו ועופר שיף) [ירושלים] 23.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010803/

ערב השקה חגיגי לספר חדש

התנועה הרפורמית בישראל – מבטים על זהות ועל קהילה בעריכת עופר שיף ואלעזר בן־לולו

הספר יצא בהוצאה מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב.

יום שני א' שבט תשפ"ג , ה23.1.23 בשעה 19:00 בהיברו יוניון קולג' – רחוב דוד המלך 13, ירושלים.

בדיון על הספר נבקש לשאול על השיג ושיח שבין החברה ובין התנועה הרפורמית בישראל:

כיצד נתפסת התנועה בעיני קבוצות שונות בציבור הישראלי ומה ניתן ללמוד מכך על סדר היום ומאבקי הכוח בישראל? באיזה אופן מנהיגיה וחבריה של התנועה מתמודדים עם 'המבט הישראלי' בנסיונם להציע סדר יום יהודי ישראלי חדש?

23.1.23, 21:00-19:00

https://in.bgu.ac.il/bgi/Pages/events/the-reform-movement.aspx

מפרסם ההודעה
עזרא ברום מרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל"י) malibgri@bgu.ac.il
כתובת מלאה
היברו יוניון קולג', רחוב דוד המלך 13, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה