< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סמינר מחלקתי: התמדת העבר: יוליוס אבולה והפשיזם לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה (מנואלה קונסוני) [בר אילן / רמת גן] 10.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010515/

קולוקוויום בר אילן ללימוד פרשנות ותרבות

התמדת העבר: יוליוס אבולה והפשיזם לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה

פרופ’ מנואלה קונסוני האוניברסיטה העברית

יום שלישי, 10 בינואר, 2023 י״ז בטבת תשפ"ג, שעה 14:00 בניין 905, אולם 62 באוניברסיטת בר-אילן

להצטרפות או הסרה מרשימת התפוצה של קולוקוויום פרשנות ותרבות:

Assaf.uzan@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
ד״ר אסף אוּזן, חוקר ספרות השוואתית, אתיקה ותיאטרון. עמית הוראה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות היחידה ללימודים בינתחומיים, אוניברסיטת בר אילן. assaf.uzan@biu.ac.il
כתובת מלאה
בניין 905, אולם 62 באוניברסיטת בר-אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה