אירוע // יום עיון: איומים על המדע במדינות דמוקרטיות ומדינות אוטוריטריות [אב"ג / באר שבע & מקוון] 10.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010505/

Perils for science in democracies and authoritarian countries

On January 10th 2023, the Jacques Loeb Centre for the History and Philosophy of the Life Sciences will be having an international one-day symposium, organized by Prof. Ute Deichmann, entitled Perils for Science in Democracies and Authoritarian Countries. The symposium will be open to the public and will be held in the Lorry I. Chemistry Building (43), in the seminar room (15). It will also be live streamed via Zoom.

More information, the program and the link to Zoom can be found here https://in.bgu.ac.il/en/loeb/Pages/Perils-for-science.aspx

Participation is free but we kindly ask that you register in advance for logistics reasons.

10.1.23, 10:15-18:00

https://in.bgu.ac.il/en/loeb/Pages/Perils-for-science.aspx

מפרסם ההודעה
נעה סופי קולר jloebcentre@post.bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן גוריון בנגב Lorry I. Lokey Chemistry Building (43), Seminar Room (15) and via Zoom
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה