< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: האם היו היהודים "גזע" באירופה של ימי הביניים? (דיוויד שיוביץ) [בר אילן / רמת גן] 11.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/3010111/

בשנים האחרונות התלקח מחדש הויכוח אודות תקופתו של רעיון ה"גזע" לשם הבנת ההיסטוריה של אירופה בימי הביניים. ניתוח יחסו של הרוב הנוצרי כלפי יהודים עמד במרכזו של הדיון. עם זאת, נקודת המבט של היהודים עצמם נלקחה בחשבון בשיח המחקרי הנוכחי. פרופ' שיוביץ ידון בהרצאה במקורות היסטוריים החושפים נקודת מבט זו, ויעמוד על חשיבותם להבנה רחבה ומורכבת יותר של רעיון הגזע בימי הביניים

המחלקה להיסטוריה כללית אוניברסיטת בר-אילן

בניין 410 חדר 310 קומה 3

יום רביעי 11.1.23, 18:00-16:00

https://history.biu.ac.il/he/event/12388

מפרסם ההודעה
אוריאן יחזקאל מרכזת המחלקה להיסטוריה כללית אוניברסיטת בר אילן general-history.dept@biu.ac.il 035318390
כתובת מלאה
בניין 410 חדר 310 קומה 3 אוניברסיטת בר אילן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה