< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: על זיקה, חבורה ומנהיגות - החסידות והחינוך היהודי [העברית / ירושלים] 4.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/3010110/

תנועת החסידות התחילה כתנועת תחייה והתחדשות דתית-רוחנית ששינתה את פני החברה היהודית במאות ה-18 וה-19, והיא ממשיכה להשפיע עליה, באופנים שונים גם בימינו. החסידות העמידה במרכזה את הקשר שבין הרבי לבין חסידיו והרימה על נס את הדבקות באל, את החוויה הדתית ואת כוחה של החבורה. נוצרה בה הגות רוחנית ייחודית ומגוונת, המציעה פרשנות מקורית למסורת הקבלה והמיסטיקה היהודית.

בכנס זה ברצוננו לבחון את האופנים בהם החסידות באה לידי ביטוי בהקשרים חינוכיים שונים. כיצד השפיעו התורות החסידיות על גישות פסיכולוגיות וחינוכיות אודות הקשר בין הורים לילדים ובין מורים לתלמידים? איזה מענה מציעה החסידות למבקשים משמעות ושייכות בעולם פוסט-מודרני? כיצד יכולות התורות החסידיות להפרות את המעשה החינוכי בן זמננו? ועוד. 

הכנס יביא מפירותיהם של חוקרים ותיקים וצעירים, מחידושי המחקר במפגש בין החסידות לבין עולם החינוך תוך חיבור למתרחש בחינוך היהודי בישראל ובתפוצות.

 

8:30 -8:45 התכנסות

8:45-9:00 ברכות

פרופ’ אדם לפסטיין – ראש בית הספר לחינוך

ד”ר נגה בינג – ראשת מרכז מלטון לחינוך יהודי

 

9:00 – 11:00 – מושב ראשון

על הזיקה – יחסי מורה תלמיד

פרופ’ אורה ויסקינד (יו”ר) 

ד”ר זאב קיציס, כריזמה, רומנטיקה ואנטי-חינוך: יחסי מורה-תלמיד בחצרו של החוזה מלובלין. 

ד”ר רעות ברוש, אורות, צללים וכלים – יחסי משפיע ומקבל כמודל לקשר בין מורה לתלמיד.

ד”ר אורי פיש, העצמת תהליכי חשיבה לא מודעים במהלך למידה לאור הגותו החסידית של המגיד ממזריטש והגותו הפסיכואנליטית של וילפרד ר’ ביון.

פרופ’ אדמיאל קוסמן, לאן מוביל המורה החסידי את התלמיד בסיפורו? – הבהרות הנוגעות לחינוך, מיניות ומגדר בעבודת האל.

 

11:00 – 11:15 הפסקה

11:15 – 13:15 מושב שני: 

התעוררות המחשבה התיאולוגית בחסידות בת זמננו – השלכות חינוכית

ד”ר ביטי רואי (יו”ר) – שיחה בשולחן עגול עם 

פרופ’ צביקה מרק 

פרופ’ רון מרגולין

פרופ’ אלי הולצר

 

13:15 – 14:15 ארוחת צהרים.

 

14:30 – 16:30 מושב שלישי

מנהיגות חינוכית והמרחב החסידי

יו”ר: פרופ’ דניאל רייזר 

מר יואל שפיץ, חינוך חסידי כקריאה ל”להתגברות יצירתית” ול”חריגה” – במשנת הרב שטיינזלץ.

גב’ טניה ברוש, מסע גיבור כאידאל חינוכי — תשובת הרב מ”מ שניאורסון לאתגרי העם יהודי בעולם המודרני. 

ד”ר נגה בינג, החבורה החסידית כמענה לבדידות.

 

16:30-16:45 – הפסקה

 

16:45 – 18:45 מושב רביעי

דמויות מהשטח: חסידות בפעולה החינוכית

פרופ’ אבינועם רוזנק (יו”ר) 

הרב מנחם בומבך, החסידות והמערב – מאבק עיקש על הקשב של התלמידים.

שרון לשם זינגר, בין “לית אתר פנוי מיניה”, לבין החלל הפנוי – חלון לעבודת ההנחיה בקבוצות המחלוקת.

הרב דב זינגר, הטרנספורמציה ממורה ‘ממלא מקום’ למורה ‘מפנה מקום’. 

 

18:45-19:00 – הפסקה

 

19:00 – 20:00 פרופ’ ארט גרין, אומרים תורה: מפגש חי עם המקור החסידי.

 

הכניסה חופשית אנא אשרו הגעה במייל – MELTON-CENTRE@SAVION.HUJI.AC.IL

 

Message publisher
ד"ר עדי שרצר מרכז מלטון האוניברסיטה העברית adi.sherzer@gmail.com
Full address
בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added