< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: יהודים וטבע: לקראת אג'נדה להיסטוריה חדשה של יהודים וסביבה (נטע כהן) [ירושלים & מקוון] 8.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2123113/

שלום לכולן ולכולם,

 

אנחנו שמחים ומתרגשים להודיע על התוכנית של הפורום הישראלי להיסטוריה סביבתית!

 

מפגש הפתיחה החגיגי יערך ביום שלישי, 4 בנובמבר 2022, 13:00-8:30, בבניין אוספי הטבע הלאומיים שבקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית בירושלים. החלק הראשון של המפגש יוקדש לסיור בהנחיית פרופסור רבקה רבינוביץ באוסף הפלאונטולוגי, ובהנחיית ד״ר נעמי יובל-נאה בעשבייה והארכיון ההיסטורי של האוספים. לאחר מכן תתקיים הרצאה של פרופסור דרור בורשטיין תחת הכותרת ״׳כי יש לעץ תקווה׳: שירת העצים.״

 

למפגש זה נדרשת הרשמה מראש בקישור.

 

המפגש השני יתקיים ביום רביעי, 14 בדצמבר 2022, 20:00 בזום. ד״ר עלמה אגרא תדבר על ״ויטמינים וסטנדרטיזציה תחת חבר הלאומים: טבע, כלכלה והאימפריות ש”אכלו” את העולם״. יגיב: פרופסור און ברק. אנא הצטרפו דרך הקישור.

 

המפגש האחרון לסמסטר א׳ יתקיים ביום ראשון, 8 בינואר 2023, 20:00 בזום. ד״ר נטע כהן תדבר על:

Jews and Nature: Toward an Agenda for Jewish Environmental History

יגיב: פרופסור ג׳ונתן שורש מאוניברסיטת פוטסדאם. אנא הצטרפו דרך הקישור. המפגש יתקיים באנגלית.

 

מצפים לראותכם/ן בקרוב,

דוד שור, נעמי יובל-נאה ודותן הלוי

 

יום שישי, 4 בנובמבר 2022, 8:30-13:00 בניין ברמן, קמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם, ירושלים.

8:30: התכנסות

9:00-11:00: סיור באוספי הטבע הלאומיים )האוסף הפלאונטולוגי, העשבייה והארכיון ההיסטורי( רבקה רבינוביץ ונעמי יובל-נאה, האוניברסיטה העברית

11:30: ״׳כי יש לעץ תקווה׳: שירת העצים״ – דרור בורשטיין, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית

 

יום רביעי, 14 בדצמבר 2022, 20:00

״ויטמינים וסטנדרטיזציה תחת חבר הלאומים: טבע, כלכלה והאימפריות ש׳אכלו׳ את העולם״

עלמה איגרא, אקדמיית פולונסקי, מתדיין: און ברק, אוניברסיטת תל אביב

 

יום ראשון, 8 בינואר 2023, 20:00

Jews and Nature: Toward an Agenda for Jewish

Environmental History

Netta Cohen, Oxford University

Discussant: Jonathan Schorsch, University of Potsdam

https://www.dropbox.com/s/hf96jfnlgemdpqu/%E2%80%8E%E2%81%A8%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%90%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%92%E2%81%A9.pdf?dl=0

* (פורום-סביבה-תשפג-א)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added