< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: סוגיות של תחרות וריכוזיות מטלטלות את המשק הישראלי [מרכז חת / מקוון] 22.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2122522/

סוגיות של תחרות וריכוזיות מטלטלות את המשק הישראלי

 

ביום עיון של מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

זוויות מחקר שונות

 

יום ראשון, 22.1.23, זום בשעה 14:00

 

בהנחיית השופטת בדימוס ד"ר איריס סורוקר

 

ברכות:

ד"ר נילי קרקו-אייל – סגנית דיקנית בפקולטה למשפטים ומנהלת אקדמית – מרכז גשר, המכללה למינהל

מחקרים:

ד"ר איריס סורוקר, המסלול האקדמי המכללה למינהל וד"ר הילית כץ, האוניברסיטה הפתוחה

מעצמות הטכנולוגיה ומיסוי חברתי

מגיבה: פרופ' דפנה רבן, אוניברסיטת חיפה

 

ד"ר דנה נייער, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה

תפישות צרכנים: האם קיים מונופול פסיכולוגי?

מגיבה: ד"ר גלית קליין, אוניברסיטת אריאל

 

ד"ר אודליה מינס, הקריה האקדמית אונו

מעמדם והשלכותיהם של שיקולי ריכוזיות ותחרות בהליכי חדלות פירעון

מגיב: ד"ר עידו באום, המסלול האקדמי המכללה למינהל

 

כב' השופטת ד"ר חגית בולמש ועו"ד דוק' ליאור פרנק, אוניברסיטת חיפה

על זכויות צדדים ופרוצדורה בהליכים לפי דיני התחרות הכלכלית

מגיבים:

מגיב: ד"ר איתי פלדור, האוניברסיטה העברית

עו"ד מתן מרידור, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

 

פרופ' שלמה בכור וד"ר דויד סיוון-סרוסי, המכון לחקר התחבורה הטכניון

הרפורמה להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות בענף התחבורה הציבורית בחינה הוליסטית

 

השופטת בדימוס ד״ר איריס סורוקר

https://lp.vp4.me/xxx3

 

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977 https://www.facebook.com/hethcenter https://www.colman.ac.il/heth_center
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה