< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / השקת הספר: "בממלכת הנשים בבית-לחם": מכתבי אסירות ועצירות המחתרות (יצחק פס) [ירושלים] 10.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2122505/

מוזיאון אסירי המחתרות והמרכז לחקר האישה ביהדות באוניברסיטת בר-אילן

מזומנות ומוזמנים לעקב השקת הספר "בממלכת הנשים בבית-לחם", מכתבי אסירות ועצירות המחתרת.

19:00 סיור במוזיאון אסירי המחתרות

19:30: תחילת הערב- ברכות מר יורם תמיר, מנהל המוזיאון ופרופ' יעל שמש, ראש המרכז לחקר האישה ביהדות

דוברים: ד"ר יואל רפל – מכתבים כמסמכים היסטוריים

ד"ר נעמה טייטלבאום-קריא – חיילות (כבר לא) אלמוניות, חוויות נשיות בכלא בית לחם

גב' דיצה גורפינקל – החיים אחרי המאסר בבית-לחם

ד"ר יצחק פס – המסע שלי בעקבות האסירות

מפרסם ההודעה
ד"ר איציק פס המרכז לחקר האישה ביהדות אוניברסיטת בר אילן passizik@gmail.com
כתובת מלאה
מוזיאון אסירי המחתרות בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה