< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חבר מה אתה חופר - הכנס השישי של המכון לארכיאולוגיה [אונ אריאל / אריאל] 5.1.23

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2122402/

“חבר, מה אתה חופר”-

הכנס השישי של המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת אריאל

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף לכנס של המכון לארכיאולוגיה

שיתקיים בתאריך 5.1.2023 י”ב בטבת תשפ”ג, 20:00- 16:00, בניין 51, קומה 3 חדר 55 (קמפוס תחתון)

 

תכנית הכנס

15:45: התכנסות

16:15- 16:00: פתיחה

מנחה: אורן אקרמן

עוזי בן שלום: דברי ברכה

יונתן אדלר: דברי ברכה וסקירת פעילות המכון

 

מושב ראשון | תקופות הברונזה והברזל – יו”ר יונתן אדלר

16:15-16:30: דוד בן שלמה: חפירות עוג’ה אל פוקא: עונת 2022

16:30-16:45: אהרן טבגר: חפירות חדשות בחורבת רפיד- האחות הבכורה של שילה

16:45-17:00: איציק שי: הכלכלה וחיי היום- יום בתל בורנה כמשקפים שינויים גיאו- פוליטיים בדרום הלבנט

17:00-17:15: Abigail Leavitt: Experiments in West Sifting at Shiloh and Mount Ebal

 

17:30- 17:15 | הפסקה

 

מושב שני | מהתקופה הרומית- ביזנטית ועד לתקופה הירדנית –יו”ר אורן אקרמן

17:30-17:45: ארלטה קובלבסקה: מה ניתן ללמוד על אודות תרבות הרחצה הרומית מעדות חומרי הבנייה הקרמיים?

17:45-18:00: יאיר אלמקייס: מים כגורם אסטרטגי במערב השומרון בתקופה הרומית והביזאנטית

18:00-18:15: אסף גייער: סקר המערות בחווארי נאות הכיכר: בין מערות ענק לתאי נזורה

18:15-18:30: מרדכי לאש: מאפייני שוד העתיקות ביהודה ושומרון בשנים 1967-1948 ומשמעותם

 

18:45- 18:30 | הפסקה

 

מושב שלישי | הרצאות הזוכים בפרס המרכז למורשת ממלכת ישראל – יו”ר איציק שי

18:45-19:00: איציק שי ונציג משפחת קושיצקי: ברכות וטקס הענקת הפרסים

19:00-19:15: רעות לויתן בן אריה: שילה בתקופת הברזל – עיר בממלכת ישראל

19:15-19:30: Giorgio Paolo Campi (בזום): Israelite Identity in Pre-Exilic Times: A Reading of Deuteronomy 13

19:30-19:45: יואב וקנין: “ואז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על גת וילכדה” (מל”ב י”ב 18) – תיארוך ארכאומגנטי המבוסס על עוגנים היסטוריים

 

19:45-20:00 | שאלות ודיון

Message publisher
מרדכי לאש ml0524239691@gmail.com
Full address
אוניברסיטת אריאל בשומרון, בניין 51, רח' רמת הגולן, אריאל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added