< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כינוס הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה בנושא: 'עכשיו ובימים האחרים' - יצירתו של יהודה עמיחי [ירושלים] 27-28.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2121800/

כינוס הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה בנושא:
‘עכשיו ובימים האחרים’ – יצירתו של יהודה עמיחי
ימים שלישי ורביעי, ג-ד בטבת תשפ”ג, 27-28 בדצמבר 2022, משכנות שאננים

הכניסה חופשית בהרשמה מראש

יום שלישי, ג’ בטבת תשפ”ג, 27 בדצמבר 2022

10:00-9:30 התכנסות והרשמה

11:30-10:00 | מהפכן עם אבא, מהפכן עם אמא
יו”ר: תמר וולף-מונזון
ברכות
דן מירון | שירת עמיחי המוקדמת (1962-1948) – מסע באיזור הגבולין ההיסטורי והפואטי

12:00:11:30 הפסקת קפה

13:30-12:00 | בין ירושלים של מטה לירושלים של מעלה
יו”ר: ורד שם טוב
סדרה דיקובן אזרחי | ״מה אדמה לך הבת ירושלים מה אשווה לך ואנחמך״: יהודה עמיחי מנחם את תושבי ירושלים
ניצה בן-דב | “כל העיר הפקר וכל העיר פרוצה. פרוצה לרוחות ולאויבים ולמאהבים” – ירושלים ושטח ההפקר ברומן ‘לא מעכשיו לא מכאן’
גלילי שחר | התפילות נשארות: על השארית הליטורגית בשירת יהודה עמיחי

15:00-13:30 ארוחת צהריים (למוזמנים ולמוזמנות בלבד)

17:00-15:00 | החיים והספרות
יו”ר: נעמה רוקם
אריאל הירשפלד | “רות הקטנה” – ילדות, מיתה וזיכרון בלשון השיר של עמיחי
תמר הס | היזכרות והמודוס האוטוביוגרפי בשירת עמיחי
ורד שם טוב | המרחב הלירי: קריאה מחודשת ב״טיול יהודי״ ו״טיול ישראלי”
עידו בסוק | במה מועילה ובמה מזיקה ביוגרפיה של סופר לספרות

17:30:17:00 הפסקת קפה

19:30-17:30 | יוצרים קוראים עמיחי
יו”ר: גדעון טיקוצקי
אגי משעול | מה חושב עמיחי על דוד המלך? – קריאה בשיר “דוד המלך חי וקיים, אתה האיש”, מתוך ‘פתוח סגור פתוח’
רוני סומק | האומץ לכתוב: “אני אוהב אותך” – על שירי האהבה של יהודה עמיחי
בכל סרלואי | יהודה עמיחי – כופר כמאמין, כופר כמורה
עמיחי חסון | “פתחתי דלת ברזל שכתוב עליה ‘חירום'”

יום רביעי, ד’ בטבת תשפ”ג, 28 בדצמבר 2022

11:30-9:30 | שירת עמיחי – קשרים והֶקשרים
יו”ר: אפרת גל-עד
נילי גולד | להרחיב את הגדרת המונח קורפוס כדי לקרוא שיר אחד
גדעון טיקוצקי | עמיחי והדה-מיסטיפקציה של השירה
תמר סוברן | עמיחי בין מילים לצלילים – מוילנסקי וארגוב עד קרן פלס ואלון עדר

12:00-11:30 הפסקת קפה

13:30-12:00 | לא כברוש – השפה הפיגורטיבית של עמיחי
יו”ר: תמר סוברן
תמר וולף-מונזון | “כִּפְרוּסוֹת לְיוֹם עֲבוֹדָה” – על המאפיינים הפיגורטיביים והרטוריים של הדימויים בשירת עמיחי המוקדמת
ורד טוהר | שברים ורסיסים: טיפולוגיה של אבנים בשירת יהודה עמיחי ומשמעויותיה
מנחם פרי | ליד, קצת שמאלה ולמטה: עמיחי המטונימי נגד עמיחי המטפורי

15:00-13:30 ארוחת צהריים (למוזמנים ולמוזמנות בלבד)

16:30-15:00 | עמיחי בתרגום
יו”ר: רפי וייכרט
אפרת גל-עד | “אֶל עֵבֶר הַקּוֹצֶרֶת הַזָּרָה” — יהודה עמיחי מתרגם את אלזה לסקר-שילר
קרן אלקלעי-גוט | הרומן של אמריקה עם עמיחי
נעמה רוקם | ציפור וציפור שנייה: עמיחי מתרגם זך

17:00-16:30 הפסקת קפה

18:30-17:00 | לשון וצורה ביצירת עמיחי
יו”ר: ורד טוהר
רפי וייכרט | שניים שניים – מחשבות על הדו-טור בשירת עמיחי ובני דורו
דורית למברגר | הדיבר השנים-עשר: סוגות-שיח בשירת עמיחי
נטע דן | ביקור מלכת שבא השווה: מקרא, ציור ולשון בוראים סיפור
19:00-18:30 קבלת פנים

20:30-19:00 | מושב נעילה חגיגי: טקס הענקת פרס יהודה עמיחי לשירה עברית לשנת תשפ”ב

מארגני הכנס: עידו בסוק, תמר הס, תמר וולף-מונזון וגדעון טיקוצקי
רכזת הכנס: יהושבע סמט שינברג

 

https://www.mishkenot.org.il/he/events/mega/view/?ContentID=2315

 

Message publisher
פרופ' גדעון טיקוצקי החוג לספרות עברית ראש התוכנית ליידיש האוניברסיטה העברית בירושלים giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il https://giddonticotsky.huji.ac.il/
Full address
משכנות שאננים, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added