< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: בין תחומיות באקדמיה במאה ה-21: לזכרו של יהודה אלקנה [אונ ת"א / ת"א] 19.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2121515/

פרופ' יהודה אלקנה, שנפטר לפני 10 שנים, היה איש אשכולות, איש חזון ומעש, שהקים וקידם מוסדות ותכניות אקדמיים רבים עם דגש בין־תחומי בארץ ובאירופה. במפגש נדון במפעל ובחזון של יהודה: כיצד מבנים את המחקר והידע הבינתחומי ההכרחי כדי להתמודד עם מכלול הבעיות של המאה ה־21 – בעיות אקולוגיות, אפידמיולוגיות,פוליטיות וחברתיות – שכולן כרוכות זו בזו?

14:15 – 15:30 מושב ראשון
האתגרים של ראשי מוסדות שיהודה כונן
מנחה: ד״ר גל הרץ (בצלאל)
דוברים: פרופ' שי לביא (ון ליר) פרופ' שאול קציר ופרופ' רבקה פלדחי (תל אביב)

15:30-16:00 הפסקת קפה

16:00-17:20 מושב שני
מחקר רב-תחומי בהשראת יהודה אלקנה
מנחה: פרופ’ שאול קציר
דוברים: פרופ’ לילך הדני, פרופ’ חוה יבלונקה ופרופ’ דני דור (תל אביב)

17:20-18:00 קפה ומאפה (לזכר אהבת הבישול של יהודה)

18:00-19:30 מושב שלישי
אוניברסיטה ובין-תחומיות (המושב יתנהל באנגלית)
מנחה: ד״ר סנאית גיסיס (תל אביב)
הרצאה: פרופ’ שאליני ראנדרייה, (האוניברסיטה המרכז אירופית, וינה)
מגיבות: פרופ’ ימימה בן מנחם (האוניברסיטה העברית,) וד״ר סנאית גיסיס

מפרסם ההודעה
צבי הסנס-בנינסון habezvi87@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי אולם 003
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה