< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: שילוב חרדים: מציאות או אשליה? - ערב השקה לספר "חרדיוּת ישראלית" (אהרן איתן) [ירושלים] 15.12.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2121421/

בעשורים האחרונים מושקעים משאבי עתק בניסיון לשלב את המגזר החרדי, בייחוד בתחומי התעסוקה וההשכלה. האם המחט באמת זזה? ובמידה שלא, מה בכל זאת ניתן לעשות?

בערב זה יושק הספר “חרדיות ישראלית” שכתב חוקר החברה החרדית, ד”ר אהרן איתן. הספר הינו חיבור מקיף, ראשון מסוגו, המציג חשיבה חדשנית ורעננה בנוגע לסוגיות בוערות ומדוברות כגון יציאה לשוק העבודה, לימודי ליבה, רכישת השכלה אקדמית וגיוס צעירים לשירות צבאי.

הספר עונה על מכלול שאלות המאתגרות את החברה הישראלית, כגון: האם אנו צפויים לגידול במספר החרדים העובדים? מה ההיתכנות לשילוב לימודי ליבה במוסדות החינוך החרדיים? האם הסתלקות ההנהגה הישנה טומנת בחובה שינוי? האם המצב הקיים כרוך בפגיעה בזכויות אדם, בדגש על הזכות לשוויון והזכות לחינוך? ולבסוף השאלה העיקרית, מה יכול להיות המפתח לשינוי המיוחל?

שאלות אלה ואחרות יעמדו במוקד ערב העיון לרגל השקת הספר “חרדיוּת ישראלית”.

https://bit.ly/3Xob24b

 

Message publisher
ד"ר אהרן איתן a.eitan@jerusaleminstitute.org.il
Full address
מכון ירושלים לחקר ישראל, רד"ק, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added