< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: שילוב חרדים: מציאות או אשליה? - ערב השקה לספר "חרדיוּת ישראלית" (אהרן איתן) [ירושלים] 15.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2121421/

בעשורים האחרונים מושקעים משאבי עתק בניסיון לשלב את המגזר החרדי, בייחוד בתחומי התעסוקה וההשכלה. האם המחט באמת זזה? ובמידה שלא, מה בכל זאת ניתן לעשות?

בערב זה יושק הספר "חרדיות ישראלית" שכתב חוקר החברה החרדית, ד"ר אהרן איתן. הספר הינו חיבור מקיף, ראשון מסוגו, המציג חשיבה חדשנית ורעננה בנוגע לסוגיות בוערות ומדוברות כגון יציאה לשוק העבודה, לימודי ליבה, רכישת השכלה אקדמית וגיוס צעירים לשירות צבאי.

הספר עונה על מכלול שאלות המאתגרות את החברה הישראלית, כגון: האם אנו צפויים לגידול במספר החרדים העובדים? מה ההיתכנות לשילוב לימודי ליבה במוסדות החינוך החרדיים? האם הסתלקות ההנהגה הישנה טומנת בחובה שינוי? האם המצב הקיים כרוך בפגיעה בזכויות אדם, בדגש על הזכות לשוויון והזכות לחינוך? ולבסוף השאלה העיקרית, מה יכול להיות המפתח לשינוי המיוחל?

שאלות אלה ואחרות יעמדו במוקד ערב העיון לרגל השקת הספר "חרדיוּת ישראלית".

https://bit.ly/3Xob24b

 

מפרסם ההודעה
ד"ר אהרן איתן a.eitan@jerusaleminstitute.org.il
כתובת מלאה
מכון ירושלים לחקר ישראל, רד"ק, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה