< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / מפגש: משברים באבולוציה (סדרת בשערי האקדמיה - משברים) [האקדמיה למדעים / ירושלים & מקוון] 4.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120303/

הציבור מוזמן למפגש השלישי בסדרת המפגשים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, " בשערי האקדמיה" המתמקדת בשנת תשפ"ג בנושא "משברים"

משברים באבולוציה

המפגש יתקיים ביום רביעי י"א בטבת תשפ"ג 4 בינואר 2023, בשעות 19:00 – 20:30
בבית האקדמיה, כיכר אלברט איינשטיין, רחוב ז׳בוטינסקי 43 , ירושלים וכן ישודר בשידור חי באתר האקדמיה.

פרופ׳ חוה יבלונקה , אוניברסיטת תל אביב
משבר הנאו–דרוויניזם
פרופ׳ שי מאירי , אוניברסיטת תל אביב
משבר המגוון הביולוגי

יושבת ראש ובת שיח
פרופ' נעמה ברקאי, חברת האקדמיה, מכון ויצמן למדע

לפרטים נוספים: https://www.academy.ac.il/Index/Entry.aspx?nodeId=741&entryId=22624

הכניסה ללא תשלום, בהרשמה מראש | מספר המקומות באולם מוגבל

3.1.23, 20:30-19:00

(אקדמיהתשפגמשברים)

מפרסם ההודעה
זיוה דקל ziva@academy.ac.il
כתובת מלאה
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כיכר אלברט איינשטיין, ז'בוטינסקי 43, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה