< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: מסורת וחילון (שמואל פיינר, עידו הררי) (סדרת רפורמה ליאו בק) [ליאו בק / מקוון] 7.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2120202/

הצטרפו אלינו להרצאה השנייה בסדרה המקוונת שלנו רפורמה. שינוי צורה: היסטוריה, דת, תרבות בנושא:

 

מסורת וחילון – פרופ' שמואל פיינר בשיחה עם ד"ר עידו הררי

 

בסדרה השנתית, נקיים שבעה מפגשים חודשיים בהם נעקוב אחר כמה מופעי רפורמה לאורך ההיסטוריה היהודית גרמנית. בהשראתו של ליאו בק נשאל מהי רפורמה? נלמד על אפשרויותיה כמאורע היסטורי וכתצורה פילוסופית, נתבונן ברפורמות בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת, נחשוב על מהפכנות במודרנה, נשאל על זיקת הרפורמה לסוגיות של מגדר ומיניות ונבחן פירושים חדשים למונח: מתוך פירוק, הרכבה מחודשת ובנייה של גוף חדש של לימוד ופרשנות מתוך המסורת ומחוצה לה, מן הבית ומן המרחב הפתוח.

 

הערב יתקיים ביום רביעי, 07.12.22 בשעה 19:00 בזום וובינר.

ניתן להצטרף גם בפייסבוק לייב.

 

קישור להרשמה: https://bit.ly/3UCyk4B

 

* (רפורמהליאובק)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה