< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: משפט גבעתי א’ – מהי פקודה בלתי חוקית בעליל (עמנואל גרוס) (סמינר מינרווה מצבי קיצון) [אונ חיפה / חיפה & מקוון] 30.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112622/

משפט גבעתי א’ הוא משפטם של 4 לוחמים מחטיבת גבעתי אשר הועמדו לדין בבית הדין הצבאי של פיקוד הדרום באשמה של עבירת הריגה, בכך שגרמו למותו של תושב מקומי ממחנה הפליטים ג׳יבליה בעזה על ידי הכאתו למוות. מקרה זה ארע בתחילת האינתיפדה הראשונה. החיילים התגוננו בטענה של צידוק, ציות לפקודה שקיבלו להכות כל מי שהשתתף בהפגנה.

בית הדין אומנם זיכה אותם מעבירת ההריגה משום שלא הוכח כי דווקא המכות שלהם גרמו למוות’ אך הרשיע אותם בעבירה של התעללות. בית הדין דחה את טענת החיילים כי הייתה עליהם חובה לציית לפקודה, שכן הפקודה הייתה בלתי חוקית בעליל.

בית הדין התעכב על המונח מהי “פקודה בלתי חוקית בעליל” וקבע כי חייל המקבל פקודה להכות אזרח שלא מאיים עליו או על חבריו אסור לו לציית לפקודה כזו.

30.11.22, 15:45-14:15

https://minervaxtremelaw.haifa.ac.il/2022/11/05/emanuel-gross-what-is-manifestly-illegal-order-givati-a-trial/

 

   (מינרבהקיצון22-23)

מפרסם ההודעה
מיכל בן גל bmichal@geo.haifa.ac.il Dr. Michal Ben Gal Research coordinator Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions minervaxtremelaw.haifa.ac.il
כתובת מלאה
חדר 3044, בנין המדרגה, אוניברסיטת חיפה & מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה