< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: פסקת ההתגברות ומינוי שופטים- רפורמות חוקתיות בחברה שסועה [משפטים ת"א / ת"א] 27.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112600/

פסקת ההתגברות ומינוי שופטים- רפורמות חוקתיטת בחברה שסועה, יום א' 27 בנובמבר 2022, מרכז על צגלה, הפקולטה למשפטים, אונ' תל אביב, חדר כנזים ע"ש סונעיה ואדוארד קוסוי (חדר 307)

התכנסות

17:10-17:00 דברי ברכה

פרופ' ישי בלנק, דקאן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

18:30-17:10 | מושב ראשון

פסקת ההתגברות: הפרדת רשויות, איזונים ובלמים

יו"ר ומגיבה : ד"ר עפרה בלוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

דוברי המושב:

פרופ' טליה איינהורן, חברה קבועה באקדמיה הבינ"ל למשפט השוואתי וחוקרת בכירה אורחת בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב

פרופ' אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' צבי כהנא, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו

פרופ' מיכאיל קרייני, הקתדרה ע"ש ברוס ויין למשפט בינלאומי, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית -הר הצופים

פרופ׳ יניב רוזנאי, מנהל אקדמי של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן

18:40-18:30 הפסקה

20:00-18:40 | מושב שני

עצמאות הרשות השופטת והליכי מינוי השופטים: הרצוי והמצוי

יו"ר ומגיבה : ד"ר דורין לוסטיג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

דוברי המושב:

ד"ר אורי אהרונסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת

ד"ר גיא לוריא, עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה

פרופ' איסי רוזן-צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מנאל תותרי ג'ובראן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

 

השתתפות חינם. נדרשת הזמנה מראש  https://law.tau.ac.il/events/27-11-22_cegla

מפרסם ההודעה
עידית פיס פריד cegla@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ, אולם כס המשפט
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה