< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // הרצאה: כן או לא יעלה על הדעת: עידן חדש והשלכות להיערכות למצבי חירום (הנדריק ברוינס) (סמינר המרכז למצבי חירום) [חיפה / מקוון] 23.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112211/

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, אוניברסיטת חיפה

כן או לא יעלה על הדעת: עידן חדש והשלכות להיערכות למצבי חירום – פרופ' (אמריטוס) הנדריק ברוינס,

אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

דברי מבוא: דר' אלכס אלטשולר, אוניברסיטת חיפה

 

יום רביעי, 23.11.2022 בין השעות 14:15-15:45 בזום

ההרצאה תשודר בפייסבוק וכן תוקלט ותהיה זמינה לצפייה מאוחר יותר ביוטיוב

 

תקציר

 

ההרצאה תעסוק בהשלכות המסוכנות שהתפתחו בעולם עקב הפלישה של רוסיה באוקראינה. מדובר על עידן חדש, לפי הערכתי, שבו המצב באירופה הפך מדרכי שלום לדרכי מלחמה ועוינות בין רוסיה לארצות ה- NATO. בפרספקטיבה פוליטית גיאוגרפית היסטורית ידונו התפתחויות מאז מלחמת העולם הראשונה ועד הסיטואציה הנוכחית. מעניין להשוות בין חוות דעת שונות של פוליטיקאים ואנשים אחרים לגבי הערכתם למצבים העתידיים (Foresight) והמימוש האמיתי בדיעבד (Hindsight) על מנת ללמוד משהו על ריאליזם (Realism). מאז משבר הטילים בקובה בשנת 1962 העולם כעת במצב הכי מסוכן בנוגע לשימוש אפשרי בנשק גרעיני. לכן חייבים לקחת בחשבון את ההתפתחויות בעולם בזמן אחרון בנוגע להיערכות למצבי חירום, גם בארץ.

https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/31-center-events/224-2022-11-17-05-53-27

 

(מצביחירום22-23)  

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה