< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: חלוקת הארץ: 75 שנה להחלטת האו"ם [אונ ת"א / ת"א] 4.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2112202/

מוזיאון אנו המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן הסוכנות היהודית לארץ ישראל העמותה למורשת משה שרת

מוזיאון העם היהודי הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין

אוניברסיטת תל אביב

 

חלוקת הארץ: 75 שנה להחלטת האו"ם

 

הכנס יתקיים ביום ראשון, י' כסלו תשפ"ג, 4 בדצמבר 2022

אודיטוריום זאבי, מוזיאון אנו, קמפוס אוניברסיטת תל אביב

בהוקרה לזכרו של יעקב (קובי) שרת

התכנסות: 16:15

ברכות 16:45 – 17:10

יושב ראש: גדעון מיטשניק, מ"מ יו"ר העמותה למורשת משה שרת

מר יצחק הרצוג, נשיא המדינה (מוקלט)

עו"ד ירון שביט, סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית

דן תדמור, מנכ"ל מוזיאון אנו, מוזיאון העם היהודי

יורם שרת, בנו של יעקב (קובי) שרת

 

מושב ראשון 17:15 – 18:30

יושבת ראש: סיגל דוידי, אוניברסיטת תל אביב

אלעד בן-דרור, אוניברסיטת בר-אילן

ה-11 שבאו לשנות: אונסקו"פ ותרומתה להחלטת ה-29 בנובמבר 1947

מוטי גולני, אוניברסיטת תל אביב

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה: בריטניה וחלוקת הארץ

איתמר רדאי, האוניברסיטה הפתוחה

מאבק עד טיפת הדם האחרונה? עמדותיהם של הערבים הפלסטינים

 

מושב שני 18:45 – 20:00

יושבת ראש: יעל דר, אוניברסיטת תל אביב

אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

השמאל הציוני ותכנית החלוקה: מהתנגדות להשלמה

ענת שטרן, האוניברסיטה הפתוחה

ביתור, מזימה והשלמה: אצ"ל ולח"י למול החלוקה

מאיר חזן, אוניברסיטת תל אביב

"עכשיו או לעולם לא?" משה שרת והקמת המדינה

דברי סיום 20:00 – 20:30

יושב ראש: גדעון מיטשניק

יוסי ביילין, משה שרת: ראש ממשלה בלי "קילר אינסטינקט"?

 

מפרסם ההודעה
מאיר חזן ore1597@netvision.net.il
כתובת מלאה
אודיטוריום זאבי, מוזיאון אנו - מוזיאון העם היהודי, קמפוס אוניברסיטת תל אביב -
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה