< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: שיחה עם הלית ישורון על הספר "הכלואה" (מרסל פרוסט / הלית ישורון) [העברית / ירושלים] 24.1.23

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2111712/

הפקולטה למדעי הרוח / החוג לספרות עברית והחוג ללימודים רומאניים
שמחים להזמין ל:

שיחה עם הלית ישורון

עם הופעת תרגומה לספר 'הכלואה'
בסדרת 'בעקבות הזמן האבוד' מאת מרסל פרוסט
(הספרייה החדשה בעריכת מנחם פרי,
הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2022)

בהשתתפות
יונה הנהרט-מרמור
יהונתן ורדי
גדעון טיקוצקי

24.1.23, 20:00-18:00

מפרסם ההודעה
פרופ' גדעון טיקוצקי החוג לספרות עברית ראש התוכנית ליידיש האוניברסיטה העברית בירושלים giddon.ticotsky@mail.huji.ac.il https://giddonticotsky.huji.ac.il/
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים, בית מאירסדורף, חדר 505
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה