< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: המעברה ו"ילדי העולם" [ספריית סוראסקי / ת"א] 23.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2111414/

הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי והיחידה למחקר התרבות מתכבדות להזמינכם לערב העיון המעברה ו"ילדי העולם".

ניפגש ביום רביעי, 23 בנובמבר בין השעות 20:15-17:45 בבניין גילמן, חדר 496, אוניברסיטת תל-אביב.

18:00-17:45: התכנסות

19:00-18:00: מושב ראשון: אנה ריבקין-בריק, לאה גולדברג וילדי מעברות העולים

דברי ברכה: יהודית בריל-אסן, הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי

שתי נשים אירופיות מביטות על מעברה: פרופ' יעל דר, ראשת היחידה למחקר התרבות

גלגוליה המו"ליים של "מלכת שבא הקטנה": ד"ר רימה שיכמנטר, היחידה למחקר התרבות

למלכה אין בית – ילדות במעברות העולים: ד"ר הילה שלם בהרד, היחידה למחקר התרבות

19:15-19:00: הפסקה

20:15-19:15: מושב שני: "הרביעי בטרילוגיה" – סרט על הצלמת אנה ריבקין-בריק

דברי פתיחה: דבורית שרגל, במאית הסרט

הקרנת הסרט

אודות הדוברות:

– ד"ר הילה שלם בהרד מהיחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב, היסטוריונית חברתית החוקרת הגירה ותהליכים חברתיים תוך התמקדות במחנות, מעברות עולים ומרחבי מחייה של מהגרים, ועוסקת בריבוד החברתי הישראלי וביהדות ארצות ערב והאסלאם.

– ד"ר רימה שיכמנטר מלמדת ספרות ביחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב ובמכללת סמינר הקיבוצים. תחום מחקרה הוא ספרות ילדים ונוער ישראלית העוסקת בהגירה.

– גב' דבורית שרגל יוצרת קולנוע תיעודי. ביימה והפיקה ארבעה סרטים על סדרת ספרי "ילדי העולם", שבמרכזם הילדים מהספרים (אלה קרי, נוריקו-סאן, לילבס ועוד) ודמותה של צלמת הספרים, אנה ריבקין-בריק.

לכבוד ערב העיון תוצג בספרייה המרכזית תערוכת ספרים בנושא, בין התאריכים 25.11-20.11.

הכניסה חופשית, נודה לרישום מראש בקישור.

נשמח לראותכם!

https://cenlib.tau.ac.il/Events/Sourasky-Library-Lecture-Anna-Rivkin

מפרסם ההודעה
ד"ר מור כהן-רז מנהלת מדור יעץ והדרכה, הספרייה המרכזית ע"ש סוראסקי אוניברסיטת תל-אביב morcohen@tauex.tau.ac.il
כתובת מלאה
בניין גילמן, חדר 496, אוניברסיטת תל-אביב.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה