< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / כנס: הכנס השנתי ה-11 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [אונ חיפה / חיפה] 29.12.22. דדליין להרשמה=21.12.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2111300/

אוניברסיטת חיפה מארחת את הכנס השנתי ה-11 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג, החוג להיסטוריה כללית, והחוג לכלכלה

יום ה', 29 בדצמבר 2022, ט"ו בטבת תשפ"ג
מגדל אשכול
אולם מצפור, קומה 29

09:30-09:00 התכנסות

09:40-09:30 דברי פתיחה
אלי קוק, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה
ערן שלו, ראש בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה
רון חריס, נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, והפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

11:00-09:40 מושב א: היסטוריה כלכלית יהודית
יושבת ראש: סבטלנה נטקוביץ', החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה
ענת ואתורי, היחידה הרב תחומית ללימודי פולין, אוניברסיטת חיפה: אודות היהודים אך לא עבורם: החקיקה הפרלמנטרית והמבנה התעסוקתי של החברה היהודית בפולין-ליטא במאה ה-16
יגאל איזנברג, בית הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב: הגירה, לאומנות, תיעוש: מקורות המימון הרופפים של יזמי תעשייה יהודים מובילים בארגנטינה, 1960-1930
עוז פנחס, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת Yale: חוק, קואופרטיבים למתן אשראי ופרויקט ההתיישבות הציוני בפלשתינה בתקופת המנדט הבריטי

12:35-11:15 מושב ב: כלכלה פוליטית
יושבת ראש: אנה גוטגרץ, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת חיפה
יואב חמדני, מרכז המחקר במדעי הרוח הדיגיטליים, האוניברסיטה העברית: עבדוּת עם קבלות: עבדים בצבא האמריקאי, 1861-1797
עמיר תמרי, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב: ויכוח תקן הזהב בגרמניה בראשית הקייזר-רייך כקו פרשת מים
Daniel Strum, Department of History, Sao Paulo University: The emergence of inter-political private law and economic growth

13:30-12:35 הפסקת צהרים
13:45-13:30 אסיפת חברים והענקת פרס לעבודה סמינריונית מצטיינת

15:15-13:45 מושב ג: כלכלת מלחמה ושלום: מושב לזיכרו של אפרים קליימן
יושב ראש ודברים על אפרים: קובי מצר, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית
נתן מרקוס, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן-גוריון: מבט משווה על כלכלת אירופה – מערב ומרכז – לאחר שתי מלחמות העולם
דרור גולדברג, המחלקה לניהול ולכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה: המימון האינפלציוני הסודי של מלחמת העצמאות של ישראל
קלאודיה קדר, החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית, האוניברסיטה העברית: הבנק העולמי, המלחמה הקרה ואמריקה הלטינית
אסטבן קלור, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית: כלכלה וביטחון בישראל, 2016-1990

16:50-15:30 מושב ד: היסטוריה כלכלית אמפירית
יושב ראש: בנימין בנטל, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה
משה חזן, בית הספר לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (עם דוד וייס וחוסני זועבי): שחרור האישה, מהפכה במשק הבית
יעל מישלי, המחלקה לכלכלת סביבה וניהול, האוניברסיטה העברית (עם אברהם אבנשטיין): השפעת הכנסה אקסוגנית על ניידות בין דורית: ראיות מניצולי שואה
יניי שפיצר, המחלקה לכלכלה ופכ"מ, האוניברסיטה העברית (עם אריאל זימרן וגספארה טורטוריצ'י): השפעת רעידת האדמה ההרסנית בהיסטוריה האירופית המודרנית על הגירה בינלאומית: מסינה ורג'יו קלבריה, 1908

18:00-17:00 מושב ה: הרצאה מרכזית
יושב ראש: ישי יפה, יושב ראש ועדת הכנס, ובית הספר למינהל עסקים, האוניברסיטה העברית
Leah Boustan, Department of Economics, Princeton University: Streets of Gold: More Untold Stories of Immigrant Success in the United States
—————————————————————————————————————-

הרשמה (חינם) עד 21.12.22: https://forms.gle/nStLbsGQpVLT9GLV7

https://drive.google.com/file/d/15YDlp8i0NvROkFDQrAn9VcRzI0Tt-Q7C/view?usp=share_link

מפרסם ההודעה
ד"ר דרור גולדברג מזכיר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית israel.eha@gmail.com https://www.eha-israel.org/
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, אולם מצפור, קומה 29
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה