< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: חקר ההיסטוריה של משפחות ניצולי שואה [מקוון] 2.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2103100/

חקר ההיסטוריה של משפחות ניצולי שואה

חנה יבלונקה, זאב שרון, אביעד בן יצחק

מדרשת עיל"ם לחקר שורשי משפחה, הנצחה וחיפוש קרובים

 

כנס זה משמש הכנה  ללימודים במדרשת עיל"ם של כול מי שמעוניין לחקור באופן שיטתי ובצורה רצינית את השורשים של משפחות ניצולי שואה.

מדרשת עיל"ם מציעה מגמת לימודים ייעודית לחקר ההיסטוריה של משפחות ניצולי שואה אשר מותאמת לרמת הידע והניסיון של התלמידים. מסלול למתחילים המציע הבנה בסיסית ומושגי יסוד של חקר שורשי משפחה (גנאלוגיה), מסלול למתקדמים המעניק כלים ושיטות מחקר ודרכי חיפוש מושכל במקורות מידע לחקר ההיסטוריה המשפחתית ומסלול שלישי לכאלה שמבקשים להתמחות בהיסטוריה המשפחתית של ניצולי שואה.

אין דרישות מוקדמות. דרושים רק יכולת בסיסית להפעיל מחשב וידיעת קרוא בשפה האנגלית.

כנס ההכנה יעשה סדר בדברים ויקל עליך להחליט מהו המסלול המתאים לך.

המדרשה מציעה לך הזדמנות ללמוד את רזי חקר ההיסטוריה המשפחתית ולרכוש לעצמך עיסוק ותחביב מרתקים ומשמעותיים..

 

2.11.22, 19:30-16:30

https://isragen.org.il/midrasha-pre/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה