< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // ערב עיון: 1947 – 75 שנים לשנת ההכרעה [בר אילן / רמת גן] 8.11.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2102909/

יום עיון

75 שנים “לשנת ההכרעה”

יום עיון בנושא המאורעות שהובילו להכרזת המדינה בכ”ט בנובמבר

שיתקיים ביום שלישי, י”ד בחשוון תשפ”ג, 8 בנובמבר 2022,
באולם הסנאט, בניין פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן

15:00 התכנסות וברכות

יעקב חגואל, יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית

פרופ’ שמואל רפאל, דיקן הפקולטהמ למדעי היהדות

17:00-15:30 מושב ראשון: בדרך לכ”ט בנובמבר

יו”ר: תא”ל (מיל’) ד”ר אפרים לפיד, מ”מ יו”ר ארגון מורשת ההגנה

סרט (הפקה “תולדות ישראל”): “סיפור ההצבעה: כ”ט בנובמבר 1947”

פרופ’ אלעד בן דרור: “החלטת החלוקה 1947: הכרעה על הקמת שתי מדינות או הכרעה על הקמת מדינה יהודית?”

פרופ’ מיכאל בר זוהר: “בן גוריון והסמינר”

פרופ’ אליעזר טאובר: “קנדה? תרומתה הגורלית לקבלת החלטת החלוקה”

17:15-17:00 הפסקה

18:45-17:15 מושב שני: המחתרות במאבק

יו”ר: שלמה גולדהר, יו”ר ברית חיילי האצ”ל

אל”מ (מיל’) ד”ר בני מיכלסון: “שנת עלייה ב’ הגדולה ביותר וראשית הגח”ל”

ד”ר דנה מסד: “1947 בסדרת הטלוויזיה פלמח”

פלג לוי: “1947: ‘שנת הגרדומים’ בעכו, ירושלים ונתניה”

ד”ר יצחק פס: “בעיית אסירי המחתרות לאחר כ”ט בנובמבר: אסירות בית-לחם כמקרה מבחן”
הנחיה: סא”ל (מיל’) גדעון מיטשניק, מ”מ יו”ר עמותת משה שרת

https://www.biu.ac.il/he/event/11814

Message publisher
ד"ר איציק פס המרכז לחקר האישה ביהדות אוניברסיטת בר אילן passizik@gmail.com
Full address
אולם הסנאט, בניין פלדמן, אוניברסיטת בר-אילן
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added