< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // השקת ספרים: לשמוע את קולן קריאה מחדשת בכתביהן של נשים משכילות (טובה כהן, מיכל פרם כהן) [בר אילן / רמת גן] 7.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2102902/

לשמוע את קולן – קריאה מחדשת בכתביהן של נשים משכילות

אירוע השקה לספריהן של
פרופ' טובה כהן, קול משלהן: כותבות עבריות מחוץ למסורת התרבותית ובתוכה (כרמל, 2021)
ד"ר מיכל פרם כהן ,הסופרת העברית החדשה: שרה פייגה פונר לבית מיינקין (רסלינג, 2022)

שיתקיים ביום שני י"ג בחשוון תשפ"ג (7.11.22) באולם בק (בניין 410) באוניברסיטת בר-אילן

בתוכנית:

16:45 קבלת פנים וכיבוד קל

17:00 ברכות: פרופ' יעל שמש, ראש המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר

ד"ר ורד טוהר, קול נשי וכל נשי: בעקבות חלוצות הספרות העברית.
פרופ' שמואל פיינר, "לנתק המוסרות"? החרדה בהשכלת מזרח אירופה מפני "האשה מהדור החדש".

דברי המחברות:
פרופ' טובה כהן, "קול משלהן" – כתיבה של נשים בשפה של גברים.
ד"ר מיכל פרם כהן, למי כתבה הסופרת העברית הראשונה?

 

מפרסם ההודעה
ד"ר איציק פס המרכז לחקר האישה ביהדות אוניברסיטת בר אילן passizik@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, אולם בק בניין יהדות (410)
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה