< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת / השקת ספר: ירושלים – או על כוח דתי והיהדות (משה מנדלסון) [ון ליר / ירושלים & מקוון] 6.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2102602/

 

כניסה בהרשמה מראש

ירושלים – או על כוח דתי והיהדות
JERUSALEM oder ÜBER RELIGIÖSE MACHT UND JUDENTUM
ערב דיון |
לכבוד צאת ספרו של משה מנדלסון בתרגום חדש לעברית
הכניסה חופשית בהרשמה מראש > https://bit.ly/3DqzoCn

משה מנדלסון (1729—1786) כתב את הספר ירושלים, או על כוח דתי והיהדות כשזהותו כיהודי ותורתו הליברלית אותגרו במרחב הציבורי של הנאורות הגרמנית. החיבור, שנע בין אפולוגטיקה על אמונתו לבין פילוסופיה פוליטית ודתית, הוא בראש ובראשונה מסה נועזת ששוללת מכול וכול את שלטון הדת ומצדדת בסובלנות ובחירות המחשבה. ביקורתו החריפה של מנדלסון על צורות שונות של דיכוי, על אכזריות, ועל דעות קדומות ואמונות תפלות הפכה את ירושלים – פרט להיותו כתב הגנה על הדת היהודית – לחיבור מופת של תרבות הנאורות האירופית. זו לא הייתה התמודדות תמימה ופשרנית עם אתגרי העידן המודרני שניצבו בפני בני האדם בכלל, ובפני היהודים בפרט, אלא זעקה גדולה לתיקון העולם באמצעות ביטול כוחה הכופה של הדת, והכרה בחירות האדם באשר הוא אדם וביכולתו לשפר את חייו ולהבין את משמעותם באמצעות התבונה.
(עריכה, מבוא והערות: שמואל פיינר; מבוא פילוסופי: פיני איפרגן; תרגום: יפתח הלרמן-כרמל; הוצאת כרמל, ירושלים)

בהשתתפות
יו"ר: ד"ר יוכי פישר, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' בנימין פולק, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר נטלי ניימרק-גולדברג, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' שמואל פיינר, עורך הספר, אוניברסיטת בר-אילן

6.11.22, 20:00-18:00

https://bit.ly/3yYYTrF

* (vanleerinst)

 

 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי 43, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה