< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // שיחה: מרטין לותר והיהודים (מירי אליאב פלדון, דברה קפלן) (סדרת רפורמה ליאו בק) [ליאו בק / ירושלים & מקוון] 2.11.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2102212/

מפגש הראשון בסדרה "רפורמה. שינויי צורה: היסטוריה, דת ותרבות"

"מרטין לותר והיהודים" – פרופ' מירי אליאב-פלדון בשיחה עם פרופ' דברה קפלן, יתקיים ביום רביעי, 2.11.22,

בשעה 19:00 בזום ובפייסבוק לייב!

 

רשימת מפגשי הסדרה:

את הסדרה השנתית נקדיש לנושא הרפורמה תחת הכותרת "רפורמה. שינויי צורה: היסטוריה, דת ותרבות". הרפורמה היא עיצוב מחדש, עריכת תיקונים, חשיבה מחודשת, שינוי והתפתחות. הרפורמה יכולה להיות מיידית ורדיקלית או איטית והדרגתית. במרחב היהודי גרמני התרחשו רפורמות שונות, חלקן בעלות משמעויות היסטוריות גדולות, אחרות – מינוריות, אך ראויות לתשומת לב.

בסדרה השנתית, נקיים שבעה מפגשים חודשיים בהם נעקוב אחר כמה מופעי רפורמה לאורך ההיסטוריה היהודית גרמנית. בהשראתו של ליאו בק נשאל מהי רפורמה? נלמד על אפשרויותיה כמאורע היסטורי וכתצורה פילוסופית, נתבונן ברפורמות בימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת, נחשוב על מהפכנות במודרנה, נשאל על זיקת הרפורמה לסוגיות של מגדר ומיניות ונבחן פירושים חדשים למונח: מתוך פירוק, הרכבה מחודשת ובנייה של גוף חדש של לימוד ופרשנות מתוך המסורת ומחוצה לה, מן הבית ומן המרחב הפתוח.

2.11.22 , 19:00 – מרטין לותר והיהודים, פרופ' מירי אליאב-פלדון בשיחה עם פרופ' דברה קפלן

19:00, 7.12.22- מסורת וחילון, פרופ' שמואל פיינר בשיחה עם ד"ר עידו הררי

19:00, 4.1.23 – חינוך, מגדר, שפה – ד"ר טלי ברנר בשיחה עם ד"ר אורן כהן רומן

19:00, 1.2.23 – כפירה – ד"ר גלעד שרביט בשיחה עם פרופ' שאול מגיד

19:00, 1.3.23 – מהפכה ומהפכנות – ד"ר עודד שטיינברג בשיחה עם ד"ר שרון גורדון

19:00, 3.5.23 – 150 שנה להולדת הרב ליאו בק – מפגש באנגלית עם תרגום סימולטני, פרופ' מיכאל ברנר בשיחה עם פרופ' סוזנה השל

7.6.23 , 19:00 – המפנה הוויזואלי בעולמם של יהודי גרמניה – פרופ' ירחמיאל כהן בשיחה עם ד"ר גיל וייסבלאי

* (רפורמהליאובק)

מפרסם ההודעה
יעל בן אבי yaelbenavi2@gmail.com
כתובת מלאה
מכון ליאו בק, בוסתנאי 33, ירושלים, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה