< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: יום העיון השישי לזכרו של אמרי רון במאבק לחברה סולידרית חיי שיתוף בקיבוץ ובקבוצה בישראל [משמר העמק] 14.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2100802/

יום העיון השישי לזכרו של אמרי רון
במאבק לחברה סולידרית
חיי שיתוף בקיבוץ ובקבוצה בישראל 2022
יום שישי 14.10.2022 מועדון הצעירים (הזנדלי) משמר העמק

9:00 התכנסות
9:30 פתיחה וברכות

9:45 מושב ראשון-למה חיי שוויון ושיתוף?
הקבוצות השיתופיות 2021-1981 | פרופ' יובל דרור, אונ' ת"א, מכללת תל-חי
פרטיות בקבוצה שיתופית | גל שמיר, קב' חמה, פלך, אונ' חיפה
קיבוץ 2030-חזון חדש לקיימות הקיבוץ | יניב שגיא, עין השופט, מנכ"ל עמותת meet

10:45 הפסקה

11:00 מושב שני-מעגלי שיח: קיבוצים וקבוצות שיתופיות במבחן המציאות
קואופרציה: כלכלה דמוקרטית בבעלות העובדים
הקיבוץ השיתופי: שפע קולקטיבי בעידן ניאוליברלי
הקיבוץ השיזורי: קבוצות שונות קיבוץ אחד
מנהיגות שיתופית: האם יש דבר כזה?

12:30 סיום

לפרטים : דורון נדיב:0524479167
לאחר יום העיון יתקיים סמינר של מעגל הקבוצות

https://fb.me/e/5dvzKhu0I

 

 

מפרסם ההודעה
דודו אמיתי דובר גבעת חביבה מנהל מרכז התיעוד והחקר של השומר הצעיר יד יערי גבעת חביבה ד.נ. מנשה 37850 נייד: 052-4475-458 משרד: 04-6309241 dudu_am@givathaviva.org.il קטלוג ברשת: http://tinyurl.com/j7926mc אתר: http://www.givathaviva.org/heb/yaari
כתובת מלאה
מועדון הצעירים (הזנדלי) קיבוץ משמר העמק
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה