< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // יום עיון: להזדקן כלהט"ב: בין הדרה להכלה [אונ חיפה] 24.10.22

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/2092829/

יום עיון בנושא: להזדקן כלהט"ב: בין הדרה להכלה
אוניברסיטת חיפה, מצפור, קומה 30
יום שני, כ"ט בתשרי, תשפ"ג, 24.10.22

סדר היום

9.00-9.30 התכנסות וכיבוד קל

9.30-10.00 ברכות

10.00-11.00 מושב1: הרצאות פתיחה
מנחה: פרופ' יעקב בכנר, אוניברסיטת בן גוריון
– להטב"יות, זיקנה והצטלבותיות: מסגרת תיאורטית- פרופ' טובה בנד-וינטרשטיין, החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה
– להזדקן כלהט"ב: מבט היסטורי-חברתי-אקטיביסטי – ד"ר רות ליטווין וד"ר רפי אפלר-ח'טאב, אוניברסיטת חיפה
– טרנסגנדריות בזיקנה: סיפור אישי – אפרת טילמה

11.00-11.30 הפסקת קפה וחיברות

11.30-13.00 מושב 2: להזדקן כלהט"ב: מחקרים אמפיריים
מנחה: ד"ר סיגל גולדין, ראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב

– הקירבה למוות וסופיות החיים בקרב להט"ב- פרופ' דניאל שפרלינג, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה
– יחסים קונפליקטואליים בקרב בני זוג הומוסקסואלים בגיל הזקנה- מר גיל ברבי, ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

– התרומה של זוגיות והורות לאושר הדוניסטי ויודיימוני בקרב הומואים זקנים -ד"ר גבע שנקמן, אוניברסיטת רייכמן ד"ר כפיר יפרח, המרכז האקדמי רופין פרופ' שמוטקין, אוניברסיטת תל-אביב
– הדור הראשון: לסביות בנות 60+ חברות קיבוץ – ד"ר אילנה מזרחי נאור, המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן
– סיכום המושב: אתגרים מתודולוגיים ואתיים בחקר זקנה בקהילות להט"ב – ד"ר סיגל גולדין

13.00-13.45 הפסקת צהרים

13.45-15.15 מושב 3: סוגיות קהילתיות וחברתיות בחיי להט"ב מזדקנים
מנחה: פרופ' יובל יונאי, אוניברסיטת חיפה

– בין אקטיביזם למדיניות ממוסדת, מר עדי שמאי, מנהל היחידה לקידום אוכלוסיות הלהט"ב, המשרד לשיוויון חברתי. מר גל שחם, עו"ס ראשי לחוק הגנה על חוסים, מינהל אזרחים ותיקים, משרד הרווחה והביטחון החברתי
– קבוצות להט"ב גיל שלישי עיריית תל אביב-יפו- "קשת הזהב" ו"ערב ורוד עמוק"-אביתר מילר ותמר בן-ש"ך, מנהל השירותים החברתיים אגף צפון

– ירושלים של זהב: סיפורים מחיי היומיום של להט"ב זהב בירושלים- בן זילברמן, עו"ס, רכז הגיל השלישי והרביעי בבית הפתוח
– זקנות להט"ביות בראי האמנות העכשווית בישראל , ד"ר טל דקל, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תל אביב
– היבטים משפטיים של שוליות מצטלבת בגיל זקנה, עו"ד מיכל עדן, ממשרד עירא הדר ומיכל עדן – עורכות דין, המתמחה בייצוג להט״ב
– היבטים של רווחה ובריאות בקרב להט"ב מזדקנים – מר גיל ברבי, מטפל בקליניקת להטב בגיל זיקנה

15.15-15.30 סיכום יום העיון – פרופ' טובה באנד וינטרשטיין

מפרסם ההודעה
יובל יונאי yyonay@soc.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, מגדל אשכול, מצפור קומה 30
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה