< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: "אגף החפירות": הכנס הראשון למשטרה וארכיאולוגיה [בית שמש] 27.10.22

Message URL: https://www.hum-il.com/message/2092828/

משטרת ישראל ורשות העתיקות שמחות להזמין אתכם לכנס מיוחד במינו, שידון בקשרים ובנקודות הממשק שבין המדעים הפורנזיים והארכיאולוגיה.

תכנית הכנס:

9:15-8:30 | התכנסות

9:30-9:15 | דברי פתיחה וברכה:
מר אלי אסקוזידו, מנכ”ל רשות העתיקות
תנ”ץ עליזה רזיאל, ראש חטיבת הזיהוי הפלילי, משטרת ישראל

מה בין פעולותיו של חוקר משטרה לארכיאולוג חופר? רוני רייך, אוניברסיטת חיפה, ומאיר רוטר, משטרת ישראל

11:20-10:00 | מושב ראשון: אירוע בריבוע: עתיקות, פשעים ואכיפה יו”ר: שלומי שטרית, משטרת ישראל

הגנה על נכסי מורשת תרבותית באמצעות שת”פ בינלאומי: תיק רבע השקל כמקרה מבחן אילן חדד, רשות העתיקות

הארכיאולוגיה של פעילות משטרתית: מטמון נשק עות’מני-מנדטורי מוחרם מחפירות הקישלה, יפו אלכסנדר גליק ו יואב ארבל, רשות העתיקות

“מז”פ בפרהיסטוריה”: עדויות אנתרופולוגיות וארכיאולוגיות ללוחמה מאורגנת במזרח הקדום הילה מאי, אוניברסיטת תל-אביב, ועומרי ברזילי, רשות העתיקות

תרומת הארכיאולוגיה בפענוח רציחת דנה בנט ז”ל גלעד צינמון, רשות העתיקות

11:35-11:20 | הפסקה

12:55-11:35 | מושב שני: ניתוח זירה/אתר ארכיאולוגי יו”ר: חי אשכנזי, רשות העתיקות

זיהוי זירת פשע בכלים היסטוריים-ארכיאולוגיים – מקרה המבחן של ח’רבת כפר אסתונא, עמק שילה איתן קליין, רשות העתיקות

השוואת שיטות תיעוד דיגיטאלי בשטח המבוצעות על ידי מ”י ורשות העתיקות  איל מרקו, רשות העתיקות, ואלכס זינגר, משטרת ישראל

מתעלומה לפתרון – שילוב האנתרופולוג הפיזי בחיפוש נעדרים יוסי נגר, רשות העתיקות, ויוקי (יעקב) אוליאל, היחידה לאיתור נעדרים

לשרוף את הגשר: שכבת אפר מהר ציון, שרידי קרב או אתר הטמנת פסולת עירוני? רון חיבל ויניב אבישר, משטרת ישראל, ארנון גרפיט, המכללה האקדמית אשקלון, רפי לואיס, אוניברסיטת חיפה, ושמעון גבסון, אוניברסיטת צפון קרולינה שבשרלוט

13:40-12:55 | הפסקת צהריים

מושב שלישי: “האקדח המעשן” עדויות מפלילות, שימוש בכלים פורנזים, תוצאות מחקר ופרשנות יו”ר: ירון כהן, משטרת ישראל

דיון בפוטנציאל הפורנזי לאימות או הזמה של זיהוי חפצים ככלי נשק יצחק פז, רשות העתיקות, אייל אהרונסון וניר פינקלשטיין, משטרת ישראל

אנליזה של טביעות אצבע על גבי נרות חרס מחפירות מוצא הביזנטית תוך שימוש במערכת AFIS עידו חפץ ונורה רייס, משטרת ישראל, עוזי עד ושולמית טרם, רשות העתיקות

תיק פלילי תפ”ח 18312-10-14: מיקרו-ארכיאולוגיה בזירת האירוע יובל גורן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אורית חיון, משרד עו”ד אורית חיון ושות’

“He Bravely Ran Away”: על מערות, חרוטות, מכות גרזן וחרבות רפי לואיס ועדי ארליך, אוניברסיטת חיפה, צדוק צח וניר פינקלשטיין, משטרת ישראל

15:15-15:00 | הפסקה

16:15-15:15 | מושב רביעי: מדעי העזר – תיעוד, מעבדות וניתוח ממצאים יו”ר: יותם אשר, רשות העתיקות

מגילות מדבר יהודה: מהמילה הכתובה לאנליזה מולקולרית עילית כהן עופרי, רשות העתיקות

דרום אדום: עדות קדומה לצביעת סיבים באמצעות צמחים נעמה סוקניק, איתן קליין, ואמיר גנור, רשות העתיקות, זהר עמר וסעיד אבו גוש, אוניברסיטת בר-אילן, אורי דוידוביץ ורועי פורת, האוניברסיטה העברית, יניב אבישר ואנה רוסין, משטרת ישראל

שימוש במיקרו–סיטי לחקר שיניים ארכיאולוגיות מיכל פיר, איתי נודל, ורחל שריג, אוניברסיטת תל אביב

16:30-16:15 | דברי תודה ונעילה

ההרשמה ללא עלות, אך מחייבת הרשמה בטופס כאן: https://www.policemuseum.org.il/he/conference2022/

Message publisher
סנ"צ ד"ר שלומי שטרית מפקד בית מורשת משטרת ישראל moreshet@police.gov.il
Full address
בית מורשת משטרת ישראל, המכללה הלאומית לשוטרים, שד' וירג'יניה 1, א"ת בית שמש מערב
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added